Merab

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Merab was de oudste dochter van Saul (1 Sam. 14:49).

Eerst had haar vader haar aan David toegezegd, maar daarna aan Adriël van Abel-Mehola uitgehuwelijkt (1 Sam. 18: 17, 19).

Haar zus heette Michal, die aan David tot vrouw gegeven werd.

Merab kreeg vijf zonen.

2Sa 21:8 Toen nam de koning de beide zonen van Rispa, de dochter van Ajja, die zij Saul gebaard had, Armoni en Mefiboset, en de vijf zonen van Merab, de dochter van Saul, die zij Adriel, de zoon van de Mecholatiet Barzillai, gebaard had, (NBG51)

Volgens sommige Hebreeuwse handschriften en oude vertalingen wordt staat er 'zonen van Michal'. Michal is de zus van Merab. De Herziene Statenvertaling voegt toe 'de zuster van' en doet de toevoeging door cursivering uitkomen.

2Sa 21:8 Dus nam de koning de twee zonen van Rizpa, de dochter van Aja, die zij aan Saul gebaard had, Armoni en Mefiboseth; en ook de vijf zonen van de zuster van Michal, de dochter van Saul, die zij aan Adriël, de zoon van Barzillai uit Mehola, gebaard had. (HSV)

Op grond van het Bijbelse gegeven dat Michal kinderloos bleef en beschikbare handschriften verdient de vertaling 'Merab' de voorkeur[1].

De vijf zonen van Merab werden aan de Gibeonieten ter verzoening van Sauls moord op hun volksgenoten gegeven (2 Sam. 21 : 8) en opgehangen in Gibea, de geboorte- en woonplaats van Saul.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Merab' is op 3 april 2017 verwerkt.

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Merab. Tekst van dit lemma is op 3 april 2017 verwerkt.

Voetnoot

  1. Robert M. Bowman Jr., Did Michal have children or not?, IRR.org, 6 mei 2015.