2 Johannes

Uit Christipedia

2 Johannes, dat is de Tweede brief van Johannes, wordt hieronder becommentarieerd.

Voor een inleiding tot de brief, zie Tweede brief van Johannes,

1

2Jo 1:1  De ouderling aan de uitverkoren vrouwe en aan haar kinderen, die ik in waarheid liefheb, en niet alleen ik, maar ook allen die de waarheid kennen, (CP[1])

De ouderling. Lett. de oudere, de ouderling. De meeste Nederlandse vertalingen hebben 'de oudste'. Deze ouderling, de schrijver, is Johannes de apostel.

De uitverkoren vrouwe. Uitverkoren door God, omdat zij in de Heer Jezus Christus geloofde. Ze had ook een zuster, die kinderen had (vs. 13). Johannes noemt ook deze vrouw 'uitverkoren'.

De waarheid. De enige waarachtige God, zijn Zoon, het Woord van God, de Geest der waarheid, de leer van Christus.

4

2Jo 1:4  Ik heb mij zeer verblijd, dat ik sommigen van uw kinderen heb gevonden die in de waarheid wandelen, zoals wij een gebod ontvangen hebben van de Vader. (Telos)

In de waarheid wandelen. De leer van Christus hebben (vs. 9), naar de geboden van God wandelen (vs. 6) en elkaar liefhebben (vs. 5).

5

2Jo 1:5  En nu vraag ik u, vrouwe, niet alsof ik u een nieuw gebod schreef, maar dat wat wij van het begin af hebben gehad: dat wij elkaar zouden liefhebben. (Telos)

Dat wat wij van het begin af hebben gehad. Het liefdegebod, zie vs. 5.

6

2Jo 1:6  En dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Dit is het gebod, zoals u van het begin af hebt gehoord dat u daarin zou wandelen. (Telos)

Dit is de liefde, dat wij naar zijn geboden wandelen. Wie God liefheeft, wandelt naar Zijn geboden.

Dit is het gebod. Het gebod der liefde, zie vs. 5.

9

2Jo 1:9  Ieder die verder gaat en niet blijft in de leer van Christus, die heeft God niet. Wie in de leer blijft, die heeft zowel de Vader als de Zoon. (Telos)

De leer van Christus. Houdt onder meer in dat Christus in het vlees gekomen is, anders gezegd, met Johannes 1, dat het Woord vlees is geworden en onder ons heeft gewoond.

13

2Jo 1:13  De kinderen van uw uitverkoren zuster groeten u. (Telos)

Uitverkoren. Dit wordt ook gezegd van de ontvangster van deze brief, zie vers 1.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Telos-vertaling.