Ahasveros

Uit Christipedia

Ahasveros is de bijbelse naam voor de Perzische koning Xerxes, ook genoemd Xerxes I. Hij regeerde 485-465 v.C.. Hij huwde met Esther.

Afkomst. Ahasveros was de zoon en opvolger van Darius I. Zijn moeder was Atossa, de dochter van Kores en Cassandane, Esther 1:1. Ahasveros was dus een kleinzoon van Kores.

Hystaspes
ca. 550 vC.
Kores = Cyrus II de Grote
559-530 vC
 
Cassandane
 
 
 
 
 
 
Darius I
koning 522-486 vC
 
Atossa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahasveros = Xerxes I
koning 486-465 vC
 
Amestris
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Arthahsasta = Artaxerxes I
koning 465-424 vC
 
Damaspia
 
Cosmartidene
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Xerxes II
425-424 vC
 
Darius II
koning 423-404 vC
 
Parysatis
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artaxerxes II
koning 404-358 vC
 
Stateira
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artaxerxes III
koning 358-338 vC
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artaxerxes IV Arses
koning 338-336 vC

Tijdlijn.

550 — 500 v.C. < Israël 500 — 400 v.C.[1] > 400 — 300 v.C.
Nehemia (persoon)ArthahsastaAhasverosDarius I

In de Bijbel treedt Ahaveros op in het Bijbelboek Esther. Zijn rijksgebied omvat 127 landschappen (Esth. 9:30). Hij verstoot zijn vrouw Vasthi, die niet voor hem en zijn gezelschap wilde verschijnen om haar schoonheid te tonen. Dan laat hij een soort miss-verkiezing plaatsvinden, die het meisje Hadassa wint. Zij komt in de plaats van Vasthi. Haar Perzische naam wordt Esther.

Ahaveros ziet Esther de beschuldigende vinger naar Haman wijzen.

Ahasveros is ook bekend door de Peloponnesische Oorlog tegen de Grieken. En van deze oorlog is vooral de slag van Thermophylea bekend.

Ahasveros de Meder

Ahasveros is ook de naam van een Medische koning, de vader van Darius de Meder. Darius de Meder werd na de val van Babel (539 v.Chr.) koning over het koninkrijk der Chaldeeën en door de profeet Daniël bijgestaan. De Meder Ahasveros is een andere dan de 5e-eeuwse Perzische koning Ahasveros ofwel Xerxes.

Da 9:1 … Darius, de zoon van Ahasveros, uit het geslacht van de Meden, die koning gemaakt was over het koninkrijk van de Chaldeeën, (HSV)

Voetnoot

  1. De jaartallen zijn deels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).