Ahazia (koning van Juda)

Uit Christipedia

Ahazia koning van Juda, de zoon van Joram, regeerde kort en deed wat kwaad was in de ogen van God.

Hij was de jongste zoon van de ondeugdzame Joram, koning van Juda, en Athalia, dochter van Achab en Izebel. Hij wordt ook genoemd Joahaz (2 Kron. 21:17) en Azarja (2 Kron. 22:6-7). Zijn broers waren gedood door de Filistijnen en Arabieren (2 Kron. 21:17; 22:1).

Omri
koning van Israël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asa
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achab
koning van Israël
 
Izebel
 
 
 
 
 
Josafat
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
koning van Israël
 
Joram
koning van Israël
 
Athalia
 
Joram
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joseba
 
Ahazia
koning van Juda
 
Zibja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joas
koning van Juda

Ahazia was 22 jaar oud (2 Kon. 8:26)[1] toen hij koning werd, in het 12e jaar van de regering van zijn oom Joram, de koning van Israël (2 Kon. 8:25-26). In 2 Kon. 9:29 staat dat hij in het 11e jaar van Jorams regering koning over Juda werd.

Hij regeerde nauwelijks één jaar, in het jaar 841 vóór Christus[2]. Hij was getrouwd met Zibja.

1000 - 900 v.C. < Israël 900 - 800 v.C.[3] > 800 - 750 v.C.
JoahazJoas (koning van Juda)JoëlAthaliaAhazia (koning van Juda)JehuHazaëlJoram (koning van Juda)ElisaJoram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)BenhadadEliaJosafatAchabOmriZimriElaBenhadadBaësaAsa

Door de invloed van zijn moeder Athalia, de dochter van koning Achab van Israël en diens vrouw en Baäldienares Izébel, liet hij zich tot afgoderij en Baälsdienst verleiden.

2Kr 22:3 Ook hij ging in de wegen van het huis van Achab, want zijn moeder was zijn raadgeefster in het goddeloos handelen, 2Kr 22:4 en hij deed wat slecht was in de ogen van de HEERE, zoals het huis van Achab; zij waren immers zijn raadgevers na de dood van zijn vader, tot zijn verderf. (HSV)

Toen hij zijn oom Joram, koning van Israël, tegen de Syriërs en hun koning Hazaël wilde ondersteunen, werd hij evenals Joram overwonnen en weldra te gelijk met hem te Jizreël door Jehu omgebracht. 

Strijd te Ramoth in Gilead

Ahazia werd opgevolgd door zijn zoon Joas, die Zibja hem gebaard had.

Koningshuis van David
David
 
Bathseba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salomo
 
Naäma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabeam
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abia(m)
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asa
 
Azuba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josafat
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joram
 
Athalia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
 
Zibja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joas
 
Joaddan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amazia
 
Jecholia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzzia
 
Jerusa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jotham
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achaz
 
Abia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hizkia
 
Hefziba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manasse
 
Mesullemet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amon
 
Jedida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josia
 
Hamútal
 
Zebudda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jóahaz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojakim
 
Nehusta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojachin
 
 
 
 
 
Zedekía

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Ahazia' is op 13 okt. 2017 verwerkt.

Voetnoot

  1. In 2 Kron. 22:2 echter staat dat hij 42 jaar oud was toen hij koning werd. Waarschijnlijk is dit een overschrijffout. מב en כב, respectievelijk 42 en 22, lijken op elkaar. Sommige kopieën van de Septuagint en de Syrische en Arabische versies hebben '22'. Voor andere oplossingen van de moeilijkheid, zie John Gill's Expositor, commentaar bij 2 Kron. 22:2.
  2. Het jaar 841 wordt genoemd in Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. (Haarlem: De erven F. Bohn, 1866.) noemt 885 v. Chr.
  3. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).