Asnappar

Uit Christipedia

Asnappar is de Assyrische koning Assurbanipal (669-627 of 668-625 v.C.), de laatste grote koning van het Assyrische rijk.

Hij was de opvolger van Esarhaddon.

Tijdens zijn bewind was in 650 v.C. het Assyrische rijk qua omvang op zijn hoogtepunt.

Asnappar voerde volken weg en deed ze wonen in Samaria. Hij wordt als ‘de grote en vermaarde Asnappar’ vermeld in een brief die de tegenstanders van Jeruzalem schreven aan de Perzische koning Arthahsasta. Zij waren vertegenwoordigers van volken die Asnappar had weggevoerd naar Samaria.
Ezr 4:9 Kanselier Rehum, secretaris Simsai en hun overige ambtgenoten, Dinaïeten, Afarsatieten, Tarpelieten, Afarsieten, Archavieten, Babyloniërs, [en] Susanieten, die Elamieten zijn, Ezr 4:10 en de overige volken die de grote en vermaarde Asnappar in ballingschap heeft gevoerd en heeft doen wonen in de stad van Samaria en de rest [van het gebied] aan deze zijde van de Eufraat, en op dit tijdstip. (HSV)
Onder zijn regering maakte Egypte zich echter weer onafhankelijk en na zijn dood wierp ook Babylonië het Assyrische juk af.