Athalia

Uit Christipedia

Athalia, ook geschreven Atalja, is de eigennaam van verscheidene personen genoemd in de Bijbel. De bekendste van hen is Athalia dochter van Achab en Izebel. Zij leefde in de 9e eeuw v.Chr.

De Hebreeuwse naam is עתליה, Athalyah of עתליהו, Athalyahoew. De betekenis is: Athalia / Atalja  = "door het Heer bezocht"[1]. Het Strongnummer is 06271. De eigennaam komt in het Oude Testament 17x voor.

De naam Athalia verwijst in de Bijbel naar de volgende personen:

1. dochter van Achab, koning van Israël, en Izebel. In 2 Kon. 8:26 en 2 Kron. 22:2 wordt zij genoemd "dochter van Omri de koning van Israël". Waarschijnlijk moeten wij "dochter" verstaan door "kleindochter", zoals in het Hebreeuws ook "zoon" soms betekent "kleinzoon" of "mannelijke nakomeling"[2]. Misschien is zij opgevoed door familie van Omri[3].

Zij was de vrouw van Joram koning van Juda, en de raadgeefster van haar zoon koning Ahazia 'om goddeloos te handelen' (2 Kron. 22:3).

Omri
koning van Israël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asa
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achab
koning van Israël
 
Izebel
 
 
 
 
 
Josafat
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
koning van Israël
 
Joram
koning van Israël
 
Athalia
 
Joram
koning van Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joseba
 
Ahazia
koning van Juda
 
Zibja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joas
koning van Juda

Zij volgde in 841 v.C. haar zoon Ahazia in de regering op.

Dood van Athalia. Afbeelding door Gustav Doré.

Zij is bekend door haar wreedheid, daar zij al haar kleinkinderen liet vermoorden, alle leden van de koninklijke familie van het rijk Juda, baby Joas alleen uitgezonderd, die door Jojada gered werd en gedurende haar bewind verborgen werd gehouden. Gedurende haar zesjarig bestuur, van 841 — 835 vóór Chr.[4] maakte zij zich aan verregaande afgoderij schuldig. En haar zonen pleegden heiligschennis.

2Kr 24:7 Want de zonen van de goddeloze Atalja hebben in het huis Gods ingebroken en zelfs al de geheiligde voorwerpen van het huis des HEREN voor de Baals gebruikt. (NBG51)

Het was een grote vreugde, toen Athalia eindelijk op bevel van Jojada, die de opstand tegen haar had voorbereid, gedood werd.

1000 - 900 v.C. < Israël 900 - 800 v.C.[5] > 800 - 750 v.C.
JoahazJoas (koning van Juda)JoëlAthaliaAhazia (koning van Juda)JehuHazaëlJoram (koning van Juda)ElisaJoram (koning van Israël)Ahazia (koning van Israël)BenhadadEliaJosafatAchabOmriZimriElaBenhadadBaësaAsa

2. zoon van Jeroham, een Benjaminiet;

3. de vader van Jesaja. Deze Jesaja was een der ballingen die met Ezra waren teruggekeerd.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Athalia' is op 13 okt. 2017 verwerkt.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. In 2 Kon. 8:27 wordt Ahazia van Juda genoemd "een schoonzoon van het huis Achabs" (Statenvertaling)
  3. Vgl. John Gill's Expositor, commentaar bij 2 Kon. 8:26
  4. Volgens Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling (Haarlem: De erven F. Bohn, 1866) heeft 884 tot 878 v.Chr.
  5. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).