Beëroth

Uit Christipedia

Beëroth of Beërot was een stad van de Gibeonieten.

Naam. De Hebreeuwse naam is בארות, Be’eroth. De plaatsnaam betekent "bronnen"[1]. De naam komt 5x voor in het Oude Testament. Het Strongnummer is H881. Zoals de naam aan­ duidt, beheerst het een zeer waterrijke streek.

Ligging. Beëroth ligt noordelijk van Gibeon ligt aan de grote heirweg. Het wordt vereenzelvigd met het huidige El-bire[2], waarin Beëroth niet alleen zijn naam maar ook zijn aloude plaats heeft gehandhaafd.

Ligging van Beëroth

Beëroth was één van de steden der Gibeonieten die door de Israëlieten onder Jozua gespaard werden, omdat de Gibeonieten door een list een verbond met Israël ten leven hadden gesloten.

Joz 9:17  Want toen de Israëlieten verdertrokken, kwamen zij op de derde dag bij hun steden. Hun steden nu waren Gibeon, Kefira, Beëroth en Kirjath-Jearim. (HSV)

Beëroth (El-bire), foto uit de periode 1950-1977.

In Benjamin. Bij de verdeling van het land Kanaän werd de stad bij lot toegewezen aan de stam van Benjamin.

Bron

A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Tekst van blz. 32 is onder wijziging verwerkt op 22 dec. 2020.

Voetnoot

  1. A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen. Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938. Blz. 32.
  2. Volgens A. Noordtzij, Joh. de Groot, Des Heeren heirscharen (Premieboek bij de N.C.R.V.-kalender 1938) blz. 32, identificeren anderen Beëroth met Ed-Dsjib of met Chirbet el-lattatin, dat dicht bij Ed-Dsjib aan de weg naar Bet-horon ligt.