Benjamin

Uit Christipedia

Benjamin verwijst in de Bijbel naar een zoon van Jakob en naar het stamgebied van zijn nakomelingen en naar overige personen.

Zoon van Jakob en Rachel

Jozef sluit Benjamin in zijn armen, nadat hij zich bekend heeft gemaakt aan zijn broeders.

Benjamin was de jongste zoon van Jakob en Rachel en de broer van Jozef.

Familie van Jakob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Terach
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Haran
 
 
Abraham
 
Sara
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nahor
 
Milka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bethuël
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Laban
 
 
 
 
 
 
 
Rebekka
 
Izak
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LeaZilpa
 
RachelBilha
 
Jakob
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ruben
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Simeon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Levi
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Juda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Naftali
 
 
 
 
 
 
Gad
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aser
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Issaschar
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zebulon
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dina
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jozef
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Benjamin
 

De geschiedenis deelt weinig van hem mee, doch zoveel weten wij, dat hij zeer beminnelijk moet geweest zijn. Slechts node stond Jakob hem toe naar Egypte te reizen, en zijn broeders wilden, toen hij aldaar met slavernij bedreigd werd, hem in geen geval alleen achterlaten.

De nakomelingen van Benjamin heten Benjaminieten of stam Benjamin.

Stam van Benjamin

Het gebied van de stam Benjamin lag tussen Efraïm en Juda, naast de Jordaan. Wel was zijn grondgebied klein, maar het was zeer vruchtbaar. Jeruzalem lag in het zuiden van het stamgebied.

Ligging van het gebied van de stam Benjamin


De Benjaminieten, als zeer dapper en goede boogschutters en slingeraars bekend, werden wegens een misdaad, te Gibea gepleegd en door de hele stam zijdelings goedgekeurd, door de andere Israëlitische stammen aangevallen en bijna geheel vernietigd.

Uit hun midden koos men de eerste koning, en ook na Sauls dood bleven zij diens zoon Isboseth getrouw. Bij de scheuring van het rijk sloten de Benjaminieten zich bij Juda aan, met uitzondering slechts van enkele steden;

Overige personen

De naam Benjamin verwijst voor het overige naar:

  1. een nakomeling van Benjamin
  2. een der herstellers van Jeruzalems muur;
  3. een der Israëlieten, die vreemde vrouwen genomen hadden.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Rahab' is op 5 jan. 2020 onder wijziging verwerkt.