Berodach-Baladan

Uit Christipedia
Merodach-Baladan (links) beleent een vazal.

Berodach-Baladan, ook geschreven Berodak-baladan of Merodach-Baladan, was koning van Babel in de 2e helft van de 8e eeuw v.C. Hij is de eerste koning van Babel, van wie in de Heilige Schrift melding gemaakt wordt. Nadat koning Hizkia van een dodelijke ziekte was hersteld zond Berodach-Baladan een gezantschap naar Juda, om de vorst geluk te wensen (2 Kon. 20:12).

Hij wordt ook genoemd Marduk-apla-iddina II. Hij was de zoon van Baladan.
2Kon 20:12 In die tijd stuurde Berodach-Baladan, de zoon van Baladan, de koning van Babel, gezanten met brieven en een geschenk naar Hizkia, want hij had gehoord dat Hizkia ziek geweest was. (HSV)
Hij regeerde over Babel 722 — 710 en opnieuw 703 — 702 v.C.
800 — 750 v.C. < Israël 750 — 700 v.C.[1] > 700 — 650 v.C.
Berodach-BaladanSanheribBerodach-BaladanSargon IISalmaneserHizkiaHosea (koning)AchazPekahPekahiaJesaja (profeet)https://nl.wikipedia.org/wiki/PiyePulMichaJothamMenahemSallumZachariaRezinHoseaUzzia

Meer informatie

Marduk Apla Iddina II, nl.wikipedia.org

Voetnoot

  1. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).