Contact

Uit Christipedia

Algemeen e-maildres: c h r i s t i p e d i a @ g m a i l . c o m

Als je mee wilt schrijven of op een andere wijze mee wilt werken en je stemt in met de grondslag, dan kun je je opgeven via dat e-mailadres.

Wij vernamen op 7 maart 2023 dat een onbekende vrouw "namens Christipedia" iemand belde. Dit is bedrog! Namens Christipedia wordt niet gebeld.