Debora

Uit Christipedia

Debora is de naam van twee vrouwen in de Bijbel: 1. de voedster (in dienst van) van Rebekka, zie Debora (voedster), 2. een beroemde profetes en rechteres in Israël, zie Debora (profetes).

Naam. De naam betekent ‘honigbij’[1], ‘bij’[2]. De naam is afgeleid van het werkwoord Dabar = uitspreken, formaliseren[3]. Volgens Van Ronkel[1] betekent het woord Dabar (Dabor) (ook) 'voeren, leiden', omdat een bijenzwerm door zijn koningin geleid of gevoerd wordt[1].

Voetnoot

  1. 1,0 1,1 1,2 S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835). Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  3. https://www.abarim-publications.com/Meaning/Deborah.html