Debora (profetes)

Uit Christipedia

Debora was een profetes en richteres in de 13 eeuw v.C. Zij beoogde en ondersteunde de bevrijding van de onderdrukking door Jabin, de koning der Kanaänieten.

Debora onder de palmboom. Schilderij door James Tissot.

Naam. Voor de betekenis van haar naam, zie Debora. Een tweede vrouw genaamd Debora is de voedster in dienst van Rebekka, zie Debora (voedster). De profetes woonde tussen Bethel en Rama, waarheen zich allen begaven, die haar wilden raadplegen. Zij sprak recht onder een palmboom.

Door haar opwekkingen verzamelde Barak een leger, waarmee hij de vijand ten onder bracht, terwijl Debora hem vergezeld en de geestdrift in het leger wakker maakte. Jabins veldheer Sisera werd door een vrouw, Jaël, gedood. Debora verheerlijkte de zegepraal in een voortreffelijke triomfzang, een lied dat ons in Richt. 5 is bewaard.

Debora prijst Jaël. Afbeelding gemaakt door Gustav Doré.

De 40-jarige rust, welke op de onderdrukking volgde, was Israël op menselijk vlak dus voornamelijk aan Debora verschuldigd.


1600 - 1300 v.C. < Israël 1300 - 1100 v.C.[1] > 1100 - 1000 v.C.
JaïrTolaAbimelechGideonSiseraEhud

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Debora' is op 22 apr. 2021 onder wijziging verwerkt.

Voetnoot

  1. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Ze zijn onzeker.