Dekapolis

Uit Christipedia

Dekápolis, ook gespeld Decapolis, of Tienstad was een gebied van tien steden, bijna alle gelegen in het Overjordaanse. Ze vormden een bond, een 'tienstedenbond'. De Heer Jezus is in dat gebied geweest (Marc. 7:31).

Naam. De Griekse naam is δεκαπολις, dekapolis, van δέκα = 'tien' en πόλις = 'stad', vandaar 'Tienstad'.

De tien steden. Plinius de Oudere somt in zijn encyclopedisch werk Naturalis Historia (2e helft van de 1e eeuw) de tien steden voor het eerst op. Volgens hem waren deze steden:

  • Scythopolis (ook gespeld Skythopolis; is Beth-San in het Oude Testament; de enige stad in het Westjordaanse
  • Pella, gelegen ten zuidoosten van Scythopolis
  • Hippos, gelegen ten oosten van het meer van Galilea
  • Gadara, gelegen 13 km zuidoostelijk van het meer van Galilea
  • Rafana (ook gespeld Raphana), precieze ligging onzeker
  • Dion, precieze ligging onzeker
  • Gerasa (Jeras), de tweede meest zuidelijk gelegen stad
  • Kanata (ook gespeld Canatha), nabij de Syrische woestijn
  • Damascus, de hoofdstad van Syrië
  • Filadelfia (ook gespeld Philadelphia), thans Amman geheten, de hoofdstad van Jordanië

De steden van Dekapolis worden aangegeven door een groene stip, behalve Dion (groengerande witte stip), omdat de ligging hiervan onzeker is.

Mensen uit Dekápolis waren onder de menigten die de Heer Jezus volgden.

Mattheüs 4:24 En het gerucht van Hem ging uit tot in heel Syrie; en zij brachten bij Hem alle lijdenden die bevangen waren door allerlei ziekten en pijnen, bezetenen, maanzieken en verlamden; en Hij genas hen. Mattheüs 4:25 En vele menigten volgden Hem van Galilea, Dekapolis, Jeruzalem, Judea en het Overjordaanse. (TELOS)

De man in het land van de Gerasenen, door Jezus bevrijd van onreine geesten, verkondigde in Dekapolis alles wat Jezus aan hem had gedaan.

Mr 5:20 En hij ging weg en begon in Dekapolis te prediken alles wat Jezus aan hem had gedaan; en allen verwonderden zich. (Telos)

De Heer Jezus is in het gebied van Dekapolis geweest.

Mr 7:31  En toen Hij weer uit het gebied van Tyrus was weggegaan, kwam Hij door Sidon naar de zee van Galilea, midden door het gebied van Dekapolis. (Telos)