Demetrius

Uit Christipedia

Demétrius (= behorend aan Demeter) is de naam van twee mannen genoemd in het Nieuwe Testament.

Naam. De Griekse naam in de brontekst van het Nieuwe Testament is δημητριος, Demetrios. In de uitspraak van de naam krijgt de tweede lettergreep de klemtoom, Detrius. De naam betekent "behorend aan Demeter". Demeter was de Griekse godin van de landbouw en de gewassen, vooral van het graan. De naam komt 3x voor in het Nieuwe Testament. Het strongnummer van de naam Demétrius is G1216.

Naamgenoten. Twee manspersonen dragen de naam:

  1. Demetrius een heidense zilversmid te Efeze. Hij wist het volksgeloof met sluwheid tot zijn voordeel aan te wenden, om de hartstochten tegen Paulus gaande te maken (Hand. 19: 24).
  2. Demetrius, een gelovige aanbevolen door Johannes in zijn derde brief (3 Joh. 12). Misschien was hij de overbrenger van de brief.

3Jo 1:12 Van Demetrius is getuigd door allen en door de waarheid zelf; en ook wij getuigen van hem, en u weet dat ons getuigenis waar is. (TELOS)

Bronnen

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Demetrius. Tekst hiervan is op 11 feb. 2017 verwerkt.

Grieks-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.