Derde zendingsreis van Paulus

Uit Christipedia

De derde zendingsreis van Paulus is de derde reis van de apostel, die hij maakte in de jaren ca. 54-58 n.C.[1], waarin hij in landstreken van het huidige Turkije en Griekenland het evangelie verkondigde en de gemeenten onderwees en versterkte. Het was de laatste van zijn drie zendingsreizen (→ eerste zendingsreis, → tweede zendingsreis).  Paulus' route was deze:

Derde zendingsreis van de apostel Paulus (Hand. 18:23-21:26), volgend op de eerste en tweede.

Route: Antiochië (Syrië)GalatiëFrygiëEfezeMacedoniëGriekenland, waar Paulus 3 maanden is → Macedonië: o.a. Filippi → reis van 5 dagen → Troas, waar Paulus 7 dagen is → AssusMityleneChiosSamosMileteCosRhodusPataraTyrus, waar Paulus 7 dagen is → Ptolemaïs, waar Paulus 1 dag is → Caesarea_(Maritima), waar Paulus vele dagen is → Jeruzalem

Hij reist van Antiochië naar Galatië en Frygië, en komt te Efeze, waar hij 2 jaar en 3 maanden blijft. Hand. 18 ; 23; 19 : 1-10. Hij schrijft de brief aan de Galaten.

Ca. 57. Lente: hij schrijft de Eerste brief aan de Korinthiërs. — Het oproer te Efeze.

In Asia heeft de apostel grote verdrukking ondervonden. In Macedonië schrijft hij daarover in zijn tweede Korinthebrief.

2Co 1:8 Want wij willen niet, broeders, dat u onbekend bent met onze verdrukking die ons in Asia is overkomen, dat wij uitermate bezwaard zijn geworden boven vermogen, zodat wij zelfs aan het leven wanhoopten. 2Co 1:9 Ja, wijzelf hadden het doodvonnis al in onszelf, opdat wij geen vertrouwen zouden hebben op onszelf, maar op God die de doden opwekt, 2Co 1:10 die ons uit een zo grote dood heeft verlost en zal verlossen; op Hem hebben wij onze hoop gevestigd dat Hij ons ook verder zal verlossen; 2Co 1:11 terwijl ook u voor ons meewerkt door het gebed, opdat voor de genadegave die ons door vele personen geschonken is, door velen dankzegging voor ons gedaan wordt. (TELOS)

Paulus gaat naar Macedonië. Hand 19 en 20 : 1. — Herfst: Tweede brief aan de Korinthiërs. 2 Kor. 1 : 8; 2 : 13, 14; 7 : 5; 8 : 1; 9 : 1. — Paulus bezoekt Illyrië en gaat naar Korinthe, waar hij overwintert. Rom. 15 : 19; 1 Kor. 16 : 6.

Ca. 58. Paulus schrijft te Korinthe de brief aan de Romeinen. Rom. 15 : 25-28; 16 : 21-23; Hand. 20 : 4. — Paulus verlaat Korinthe, reist door Macedonië, zeilt van Filippi, predikt te Troas, neemt afscheid van de ouderlingen te Miléte, bezoekt Tyrus en Caesaréa. Hand. 20 en 21 : 1—14.

Bron

Paulus. Enige tekst van dit artikel is verwerkt op 1 sept. 2018.

Voetnoot

  1. H.C. Voorhoeve Jzn, Vragen ter Beantwoording over de Bijbelsche Geschiedenis. 's Gravenhage: H.C. Voorhoeve Jzn, 1890, tweede druk 1903.