Diotrefes

Uit Christipedia

Diótrefes ( = gevoed door Zeus) of Diotrephes was een heerszuchtig en liefdeloos man in een vergadering van gelovigen.

Naam. De Griekse naam in de brontekst van het Nieuwe Testament is διοτρεφης, Diotrephes. De betekenis is: "gevoed door Zeus"[1]. Zeus was de Griekse oppergod. Het strongnummer is G1361. De naam komt 1x voor en wel in de derde brief van Johannes (3 Joh. vers 9). In het Engels en het Duits is de naam: Diotrephes. Frans: Diotrèphe.

Hij streefde naar de eerste plaats en bracht het door zijn invloed ertoe, dat de gastvrije opname van reizende evangelisten niet alleen verminderd, maar zelfs met de ban gestraft werd (3 Joh. vers 10).

Hij stelde zich zozeer tegenover de oude apostel Johannes en met zulk een boosheid, dat hij geen brief van hem aannam (vs. 9).

3Jo 1:9 Ik heb aan de gemeente een en ander geschreven; maar Diotrefes, die graag onder hen de eerste is, neemt ons niet aan. 3Jo 1:10 Daarom zal ik, als ik kom, in herinnering brengen zijn werken die hij doet, terwijl hij met boze woorden tegen ons zwetst; en hiermee niet tevreden neemt hijzelf de broeders niet aan en verhindert hen die het willen doen en werpt hen uit de gemeente. (TELOS)

Zulke personen behoren niet te worden nagevolgd. Daarom laat Johannes op de aangehaalde woorden volgen:

3Jo 1:11  Geliefde, volg niet het kwade na maar het goede. Wie goed doet, is uit God; wie kwaad doet, heeft God niet gezien. (Telos)

Bron

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Eerste deel A - J. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1867) s.v. Diotrephes. Tekst hiervan is op 11 feb. 2017 verwerkt.

Voetnoot

  1. Lexique grec (numéros Strong), onderdeel van de Online Bible (uitgeverij Importantia).