Ebzan

Uit Christipedia

Ebzan, ook geschreven Ibsan, was een kinderrijke man van Bethlehem, die Israël zeven jaren richtte.

Naam. De eigennaam betekent 'hun witheid'[1]. De naam wordt 2x in de Bijbel (Oude Testament) genoemd. Het strongnummer is H78. In het Engels luidt de naam: Ibzan.

Richterschap. Ebzan was de negende richter over Israël. Hij stond op na Jefta en richtte Israël gedurende zeven jaren. Zijn woonplaats was Bethlehem.

1300 - 1100 v.C. < Israël 1100 - 1000 v.C.[2] > 1000 - 900 v.C.
DavidDavidIsbosethSaulSamuëlSimsonAbdonElonEbzanJefta
De woonplaats van Ebzan (Eng. Ibzan) was Bethlehem.

Zijn huisgezin was volgens Richt, 12: 9 zeer groot.

Ri 12:8 Na hem gaf Ebzan uit Bethlehem leiding aan Israël. Ri 12:9 Hij had dertig zonen en huwelijkte dertig dochters uit, terwijl hij voor zijn zonen dertig dochters van elders bracht. Hij gaf zeven jaar leiding aan Israël. Ri 12:10 Toen stierf Ebzan en werd begraven in Bethlehem. (HSV)

In de oude Statenvertaling:

Ri 12:8 En na hem richtte Israël Ebzan, van Bethlehem. Ri 12:9 En hij had dertig zonen; en hij zond dertig dochteren naar buiten, en bracht dertig dochteren van buiten in voor zijn zonen; en hij richtte Israël zeven jaren. Ri 12:10 Toen stierf Ebzan, en werd begraven te Bethlehem. (SV)

Ook de latere richter Abdon had veel kinderen, Richt. 12:14.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Ebzan' is op 9 juli 2016 verwerkt.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Ze zijn onzeker.