1 Timotheüs/Hoofdstuk 1

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hoofdstuk 1 van het Bijbelboek 1 Timotheüs wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

1 Tim. 4:8

1Ti 4:8 Want de lichamelijke oefening is tot weinig nuttig, maar de godsvrucht is nuttig tot alle dingen, daar zij de belofte heeft van het tegenwoordige en van het toekomstige leven. (TELOS)

Paulus wijst ongezonde onthouding (ascese, verbod om te trouwen, spijsverboden) af, zie vers 3 en volgende. Deze onthouding kan als een lichamelijke oefening worden opgevat. Ook in de sport onthoudt men zich van bepaalde zaken teneinde beter te presteren.

1Co 9:25 En ieder die aan een wedstrijd deelneemt, onthoudt zich in alles; dezen dan, opdat zij een vergankelijke kroon ontvangen, maar wij een onvergankelijke. (TELOS)

De ascetische oefening, ook die met een godsdienstig oogmerk, is echter van weinig nut.

Weinig nuttig. "Weinig" staat in tegenstelling tot "alle dingen". De Nieuwe Bijbelvertaling heeft "wel enig nut".

1Ti 4:8 Oefening van het lichaam heeft wel enig nut, maar het nut van een vroom leven is grenzeloos, omdat het een belofte inhoudt voor dit leven en het leven dat komen zal. (NBV)

Deze vertaling is minder juist dan het letterlijke "tot weinig nuttig". "Wel enig nut" legt de verkeerde nadruk, want de nadruk lukt op beperking, gezien de tegenstelling met "alle dingen". "Wel enig nut" past beter in een tegenstelling met "geen nut".

De Willibrordvertaling uit 1978 doet de bedoelde beperking uitkomen door de vertaling "beperkte waarde".

1Ti 4:8 Oefening van het lichaam heeft beperkte waarde, maar de voordelen van de godsvrucht zijn onbeperkt, want zij houdt beloften in zowel voor dit leven als het toekomstige. (WV78)

"Wel enig nut" mist de gedachte van beperkt nuttig, maar "grenzeloos" zorgt wel dat de bedoelde tegenstelling naar voren komt.

"De oefening van het lichaam is van weinig nut" is een gevleugeld woord of gezegde geworden[1], dat dient tot remming of matiging van sportbeoefening of als argument tegen sportverdwazing. Als "oefening van het lichaam heeft wel enig nut" ook een gezegde wordt, dan zal het strekken tot bevordering van sport, hetgeen niet de bedoeling van het Schriftwoord is geweest.

Voetnoot

  1. Voor andere aan de Schrift ontleende gezegden en uitdrukkingen die ingang hebben gevonden in het algemene taalgebruik, zie https://nl.wikipedia.org/wiki/Lijst_van_uitdrukkingen_en_gezegden_ontleend_aan_de_Bijbel