Evangelie naar Johannes/Commentaar/Hoofdstuk 11

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hoofdstuk 11 van het Bijbelboek Evangelie naar Johannes wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.


De opwekking van Lazarus, een vriend van de Heer. Hierdoor wordt God verheerlijkt, de zusters Martha en Maria worden getroost, het medeleven van de Heer komt openbaar en tevens zijn macht over de dood.

  • 11:1-16   Het bericht over Lazarus' dood 
  • 11:17-27 Gesprek met Martha
  • 11:28-32 Gesprek met Maria
  • 11:33-44 Opwekking van Lazarus
  • 11:45-53 De Joodse Raad beraadslaagt om Jezus te doden
  • 11:54      Jezus verwijdert zich naar Efraïm
  • 11:55-57 Jezus vóór het Pascha in Jeruzalem gezocht

De heerlijkheid van de Zoon van God wordt geopenbaard door de opwekking van Lazarus: Jezus is de opstanding en het leven. Tegelijkertijd ontstaat een crisis als gevolg van zijn invloed op de Joden. De leiders van het volk zweren daarom samen. De voorzitter van de Raad, de hogepriester, beslist dat het nuttig was, dat één mens sterft voor het volk en niet het hele volk omkomt. De hogepriester sprak dit onder ingeving van Boven, en de Geest voegt toe: "en niet alleen voor het volk, maar opdat Hij ook de verstrooide kinderen van God tot een zou vergaderen" (Joh. 11:52).