Evangelie naar Mattheüs/Commentaar/Hoofdstuk 10

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hoofdstuk 10 van het Bijbelboek Evangelie naar Mattheüs wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Matth. 10:29-31

Mt 10:29 Worden niet twee musjes voor een penning verkocht? En niet een van hen zal op de aarde vallen zonder uw Vader. Mt 10:30 Van u echter zijn zelfs de haren van uw hoofd alle geteld. Mt 10:31 Weest dan niet bang; u gaat vele musjes te boven. (TELOS)

Muziekvideo


His Eye Is on the Sparrow (= Zijn oog is op de mus) . Gezongen door Lindsay Kirkland. Gepubliceerd op Youtube.com door gebruiker Sounds Like Reign.

Matth. 10:39

Mt 10:39 Wie zijn ziel vindt, zal hem verliezen; en wie zijn ziel verliest ter wille van Mij, zal hem vinden. 

Ziel. Grieks: psuchè. Sommige vertalen "leven". "Ziel" lijkt een betere keus, gezien het voorgaande:

Mt 10:28 En weest niet bevreesd voor hen, die wel het lichaam doden, maar de ziel (Gr. psuche) niet kunnen doden; weest veeleer bevreesd voor Hem, die beide, ziel (Gr. psuche) en lichaam, kan verderven in de hel. (NBG51)

Wel houdt "ziel" verband met leven: zijn ziel verliezen, is sterven; zijn ziel vinden, is tot ontplooiing en welvaart komen. Vergelijk:

Lu 12:19 en ik zal tot mijn ziel zeggen: Ziel, je hebt vele goederen liggen voor vele jaren; rust, eet, drink, wees vrolijk. (TELOS)

Zijn ziel verliezen is zichzelf verloochenen, desnoods tot in de dood, ter wille van Christus.