Evangelie naar Mattheüs/Commentaar/Hoofdstuk 23

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hoofdstuk 23 van het Bijbelboek Evangelie naar Mattheüs wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Matth. 23:2

Mt 23:2 en zei: De schriftgeleerden en de farizeeen zijn gaan zitten op de stoel van Mozes. (TELOS)

Zie Stoel van Mozes.

Matth. 23:3

Mt 23:3 Alles dan wat zij u ook zeggen, doet en bewaart dat, maar doet niet naar hun werken; want zij zeggen en doen niet. (TELOS)

Alles dan wat zij u ook zeggen. Alles wat zij u leren uit de wet van Mozes.

Matt. 23:35

Mt 23:35 opdat alle rechtvaardige bloed over u komt dat op de aarde is vergoten, van het bloed van de rechtvaardige Abel tot het bloed van Zacharia, de zoon van Barachia, die u hebt vermoord tussen het tempelhuis en het altaar. (TELOS)

Zacharia. Dat Zacharia vermoord is tussen het tempelhuis en het altaar weten wij alleen uit de woorden van de Heer, niet uit het boek van Zacharia noch uit de Joodse overlevering die wij bezitten. Daarom bestaat er verschil van mening over de identiteit van de Zacharia waarop de Heer doelt.

Sommigen vereenzelvigen hem met de zoon van Jojada (zie artikel Zacharia). Een argument hiervoor is dat de moord van Jojada's zoon overeenkomt met de moord die de Heer Jezus aanduidt en vermeld is in de Bijbel, in het voor Joden het laatste Bijbelboek Kronieken. Jezus' woorden 'van' en 'tot' passen dan goed bij de volgorde van de Bijbelboeken in de Tenach: van Abel (in Genesis) tot Zacharia (in Kronieken).

Anderen[1] houden hem voor de profeet Zacharia, waarvan de Heer te kennen gaf de wijze waarop die profeet is omgebracht. De toedracht van de moord wordt niet van Abel meegedeeld, omdat die bekend was uit de Schrift.

Voetnoot

  1. Bijvoorbeeld Gleason L. Archer, Encyclopedia of Bible Difficulties (Grand Rapids, Michigan: Zondervan Publishing House, 1982), blz. 337-338.