Evilmerodach

Uit Christipedia

Evilmerodach (= 'man van Mardoek'[1]), ook gespeld Evil-Merodach, ook geheten Amel-Mardoek of Amel-Marduk, was zoon en opvolger van Nebukadnezar, koning van Babel.

Hij regeerde ca. 562 - 560 v.C.

650 — 600 v.C. < Israël 600 — 550 v.C.[2] > 550 — 500 v.C.
BelsazarKoresEvilmerodachHofraEzechiël (Bijbelboek)ZedekiaJojachinRechabietenNebukadnezarJojakimNechoDaniël (profeet)Jeremia (profeet)

Jojachin, de voormalige koning van Juda, stelde hij na 37-jarige gevangenschap in vrijheid, en nam hem in zijn hofstoet op. 

In het tweede jaar van zijn regering, ca. 560 vóór Chr., werd hij door zijn zwager Neriglissar vermoord werd, die hem opvolgde als koning van Babel.

Voetnoten

  1. Merodach of Mardoek is de naam van de Babylonische hoofdgod.
  2. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).