Galatenbrief/Commentaar/Hoofdstuk 3

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hoofdstuk 3 van het Bijbelboek Galatenbrief wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Inhoud

Gal. 3:26

Ga 3:26 want u bent allen zonen van God door het geloof in Christus Jezus. Ga 3:27 Want u allen die tot Christus bent gedoopt, hebt Christus aangedaan. Ga 3:28 Daar is geen Jood of Griek, daar is geen slaaf of vrije, daar is geen man of vrouw; want u bent allen een in Christus Jezus. (TELOS)

Ten opzichte van ons zoonschap is er geen aanziens des persoons bij God. Jood of Griek, man of vrouw, alle gelovigen zijn zonen van God.

In Zijn gericht is er evenmin aanzien des persoons:

Ro 2:9 Verdrukking en benauwdheid over elke ziel van een mens die het kwade werkt, eerst van de Jood en ook van de Griek; Ro 2:10 maar heerlijkheid, eer en vrede voor ieder die het goede werkt, eerst voor de Jood en ook voor de Griek; Ro 2:11 want er is geen aanzien des persoons bij God. (TELOS)

Hij is onpartijdig. Als Rechter trekt hij de Jood niet voor de Griek, begunstigt Hij de Jood niet boven de Griek.