Gezer

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Gezer of Gazer was een oude stad van de Kanaänieten, gelegen op de zuidwestelijke grens van Efraïms stamgebied.

Ligging van Gezer tussen Dan en Efraïm.

Ofschoon aan de Levieten toegewezen, bleef deze stad voortdurend in de macht van haar oude bewoners, en was ten tijde van David nog in het bezit van de Filistijnen (Joz. 12: 12; 21:21; Richt. 1: 29; 2 Sam. 5: 25; 1 Kron. 20:4).

1Kr 14:16 David deed zoals God hem geboden had en zij versloegen het leger van de Filistijnen van Gibeon af tot Gezer toe. (HSV)

Ligging van Gezer. David versloeg het leger van de Filistijnen van Gibeon af tot Gezer toe.

Kort daarna werd Gezer door de Egyptenaren veroverd en verbrand.

Salomo, toen hij een Egyptische vorstin tot vrouw nam, ontving de verwoeste stad als huwelijksgift, en liet haar weer opbouwen (1 Kon. 9:16, 17).

In later tijd werd Gezer door de Makkabeër Simon, tegelijk met andere steden, versterkt (1 Makk. 14: 84).

Bron

W. Moll, P.J. Veth, F.J. Domela Nieuwenhuis e.a., Bijbelsch woordenboek voor het christelijk gezin. Eerste deel A – H. Amsterdam: P.N. van Kampen, 1859. Tekst van het lemma Gazer is op 23 feb. 2018 verwerkt.