Handelingen van de Apostelen/Commentaar/Hoofdstuk 15

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hoofdstuk 15 van het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Hand. 15:1

Hnd 15:1 En sommigen die waren gekomen van Judea, leerden de broeders: Als u niet wordt besneden naar het gebruik van Mozes, kunt u niet behouden worden. (TELOS)

Ook in Jeruzalem trad het Judaïsme naar voren.

Hnd 15:5 Enigen echter van hen die van de sekte der farizeeen waren, die tot geloof waren gekomen, stonden uit hun midden op en zeiden dat men hen moest besnijden en bevelen de wet van Mozes te bewaren. (TELOS)

Hand. 15:2

Hnd 15:2 Toen er nu strijd en niet weinig redetwist van de zijde van Paulus en Barnabas tegen hen ontstond, bepaalden zij dat Paulus en Barnabas en enige anderen uit hen zouden opgaan naar de apostelen en oudsten in Jeruzalem over deze twistvraag. (TELOS)

Niet weinig redetwist. Ook in Jeruzalem zou later "veel redetwist" (vers 7) ontstaan.

Hand. 15:4

Hnd 15:4 En in Jeruzalem aangekomen werden zij ontvangen door de gemeente, de apostelen en de oudsten; en zij berichtten alles wat God met hen had gedaan. (TELOS)

Zij berichtten alles enz. Dit deden zij eerder in Antiochië (Syrië)

Hnd 14:27 Toen zij nu daar waren aangekomen en de gemeente hadden vergaderd, berichtten zij alles wat God met hen had gedaan en dat Hij voor de volken een deur van geloof had geopend. (TELOS)

Hand. 15:5

Hnd 15:5 Enigen echter van hen die van de sekte der farizeeen waren, die tot geloof waren gekomen, stonden uit hun midden op en zeiden dat men hen moest besnijden en bevelen de wet van Mozes te bewaren. (TELOS)

In Antiochië (Syrië) waren er sommigen die leerden dat de niet-Joodse mannen besneden moesten worden.

Hnd 15:1 En sommigen die waren gekomen van Judea, leerden de broeders: Als u niet wordt besneden naar het gebruik van Mozes, kunt u niet behouden worden. (TELOS)

Hand. 15:7

Hnd 15:7 Toen er nu veel redetwist was ontstaan, stond Petrus op en zei tot hen: Mannen broeders, u weet dat God lang geleden mij onder u heeft uitverkoren, opdat de volken door mijn mond het woord van het evangelie zouden horen en geloven. (TELOS)

Veel redetwist. Ook in Antiochië (Syrië) was "niet weinig redewist" (vers 2).