Handelingen van de Apostelen/Commentaar/Hoofdstuk 3

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hoofdstuk 3 van het Bijbelboek Handelingen van de Apostelen wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Inhoud

Hand. 3:26

Hnd 3:26 Tot u in de eerste plaats heeft God, na zijn knecht te hebben doen opstaan, Hem gezonden, om u te zegenen door ieder van u af te brengen van uw boosheden. (TELOS)

Hem gezonden. Door middel van zijn apostelen.

Joh 13:20 Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: wie ontvangt wie Ik ook zend, ontvangt Mij; en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij heeft gezonden. (TELOS-vertaling; vergelijk Mt. 10:40; 18:5; Marc. 9:37; Luc. 9:48)