Hebreeënbrief/Hoofdstuk 5

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Oude Testament: Ge Ex Le De Jo Ri Ru 1Sa 2Sa 1Ko 2Ko 1Kr 2Kr Ezr Ne Es Job Ps Sp Pr Hgl Jes Jer Kla Eze Da Hos Joë Am Ob Jon Mi Na Hab Zef Hag Za Mal
Nieuwe Testament: Mat Mar Luk Joh Hand Rom 1Kor 2Kor Gal Ef Flp Col 1Th 2Th 1Tim 2Tim Tit Flm Heb Jak 1Petr 2Petr 1Joh 2Joh 3Joh Jud Opb

Hebreeënbrief:


Hoofdstuk 5 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Inhoud

Hebr. 5:8

Hebreeën 5:8 heeft, hoewel Hij Zoon was, de gehoorzaamheid geleerd uit wat Hij geleden heeft;

Gehoorzaamheid geleerd. Hij heeft als mens de gehoorzaamheid geleerd. Hij is gehoorzaam geworden tot de kruisdood, Filipp. 2.

Hebreeën 5:9 en volmaakt geworden is Hij voor allen die Hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige behoudenis geworden, 

Gehoorzamen. Dat begint met geloof, de gehoorzaamheid van het geloof. Geloven in de Zoon van God is een daad van gehoorzaamheid.