Henoch (apocriefen)

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Henoch is de naam van enkele joodse geschriften met visioenen die Henoch, die na een wandel met God werd weggenomen, gehad zou hebben.

Zie art. Henoch( naam en verwijzing) voor de betekenis van de naam en andere verwijzingen.

Het gaat om de volgende boeken genaamd Henoch:

  • 1 Henoch, bekend ten tijde van de eerste christenen en aangehaald door Judas in zijn brief in het Nieuwe Testament.
  • 2 Henoch
  • 3 Henoch

Henoch in de brief van Judas

1. Adam
0-930 A.H.
 
 
 
 
2. Seth
130-1042 A.H.
 
 
 
 
3. Enos
235-1140 A.H.
 
 
 
 
4. Kenan
395-1235 A.H.
 
 
 
 
5. Mahalael
395-1290 A.H.
 
 
 
 
6. Jered
460-1422 A.H.
 
 
 
 
7. Henoch
622-987 A.H.
 
 
 
 
Methusalach
687-1656 A.H.
 
 
 
 
Lamech
874-1651 A.H.
 
 
 
 
Noach

A.H. = Anno Hominis,
"het jaar van de mens",
d.i. het jaar na de schepping
van de eerste mens Adam.

In het bijbelboek Judas wordt een profetie van Henoch geciteerd, die niet is te vinden in het Oude Testament.

Jds 1:14 En ook Henoch, de zevende van Adam af, heeft van dezen geprofeteerd door te zeggen: Zie, de Heer is gekomen temidden van zijn heilige tienduizenden, Jds 1:15 om oordeel uit te oefenen tegen allen en elke ziel te bestraffen om al hun werken van goddeloosheid die zij goddeloos bedreven hebben, en om alle harde woorden die goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben. (TELOS)

Judas citeert uit 1 Henoch 60:8 "Henoch, de zevende van Adam", en uit 1 Henoch 1:9. "Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen". Henoch, de zevende van Adam af, is Henoch de zoon van Jared.

1 Henoch is een apocrief boek, dat niet tot de canon behoort. Het verwijst naar de Messias als 'Zoon van God'. De passage in het boek van Henoch (1 Hen. 1:9) dat spreekt van Christus' uitvoering van het oordeel, luidt als volgt:

"Ziet, de Heere is gekomen met Zijn vele duizenden heiligen; Om gericht te houden tegen allen, en te straffen alle goddelozen onder hen, vanwege al hun goddeloze werken, die zij goddelooslijk gedaan hebben, en vanwege al de harde woorden, die de goddeloze zondaars tegen Hem gesproken hebben."

1 Henoch

De reiziger James Bruce nam bij zijn terugkeer uit Egypte in het jaar 1773 drie handschriften van het hele boek in het Ethiopisch mee. In 1821 werd in het Engels vertaald. Het boek beweert een reeks van openbaringen aan Henoch en Noach te zijn.

Bron

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Enoch. Hieruit is op 12 okt. 2012 tekst genomen, vertaald en verwerkt.