Hiernamaals

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het hiernamaals is het leven na de lichamelijke dood[1]. Na de dood wacht een bewust voortbestaan. De gelovige in Christus komt in een paradijselijke tussentoestand die duurt tot de wederkomst van Christus. De goddeloze komt in een plaats van pijn en verblijft daar tot het laatste oordeel.  

Het woord hiernamaals heeft twee gebruiken en betekenissen[2]: (1) als zelfstandig naamwoord betekent het "wat na de dood komt". "In het hiernamaals" betekent: in het dodenrijk, in het paradijs of in de plaats van pijn. (2) als bijwoord van tijd betekent "na de dood, in de andere wereld", zoals in de uitdrukking "het leven hiernamaals"

Verschijningen. Enkele personen in het hiernamaals zijn verschenen aan mensen op aarde: Samuël, Mozes, Elia en, menigmaal, onze Heer en Heiland Jezus Christus.

Hoeveel procent van de Nederlanders gelooft in een leven na de dood? Uit een onderzoek in opdracht van de KRO bleek dat 36 procent van de Nederlanders gelooft in een leven na de dood. Dit geloof neemt af:

  • 1996: 45 %
  • 2006: 40 %
  • 2008: 36 %

Van de katholieke Nederlanders zegt 46 procent te geloven in een leven na de dood, bij protestanten is dat 55 procent (anno 2008).

Een kwart van de ondervraagden zegt de aanwezigheid van overleden dierbaren te ervaren. Bijna de helft praat hardop of in gedachten met een overledene.

Bijbels gezien is het niet goed om contact te zoeken met overledenen. De kans is groot dat we met boze geesten te maken krijgen die zich als overledenen voordoen.

Meer weten

H.C. Voorhoeven Jzn, De toestand der zielen na den dood; een woord aan de Christenen in Nederland, met het oog op het Spiritisme. 's Gravenhage: H.C. Voorhoeve Jzn, 1885. Omvang: 24 blz.

Robert Ervin Hough, Verreweg het beste. De christen na het sterven. Uitgeverij Het Zoeklicht. Pagina's: 111. Over dood, herkenning in het hiernamaals, opstanding, hemel, beoordeling voor de rechterstoel van Christus.

Voetnoten

  1. Vergelijk de definitie van Van Dale, https://www.vandale.nl/gratis-woordenboek/nederlands/betekenis/hiernamaals
  2. Van Dale's Groot woordenboek der Nederlandse taal (13e uitgave), digitale versie 1.0 Plus, jaar 2000.