Izak

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Izak of Isaäk was de zoon van Abraham en Sara, op zijn 100- en haar 90-jarige leeftijd geboren. Naam. Zijn naam betekent "gelach" en is afgeleid van het lachen, dat de aankondiging van zijn geboorte bij Sara verwekte, daar zij reeds zo hoog bejaard waren, dat de vervulling van deze voorzegging hun bijna onmogelijk voorkwam.

Rebekka, begeleid door Eliëzer, ontmoet Izak (rechts).

Gelijk het leven van Abraham, was ook het zijn door geloof aan God en gehoorzaamheid aan zijn bevelen gekenmerkt. Hiervan zien wij reeds een proeve in zijn jeugd, daar hij niet aarzelde zich te onderwerpen, toen het scheen dat God hem tot het offer bestemd had.

In opdracht van Abraham verwierf de dienstknecht Eliëzer een vrouw voor Izak uit de familie van Abraham, die elders woonachtig was.

Met Rebekka gehuwd, zag Izak gedurende 20 jaren zijn hoop op nakomelingschap teleurgesteld; evenwel twijfelde hij niet aan de vervulling van de goddelijke beloften.

Gelijk Abraham, verkeerde ook Isaäk te Gerar in gevaar zijn vrouw te verliezen, daar ook hij bij Abimelech voorgewend had, dat zij slechts zijn zuster was.

Toen hij 60 jaren oud geworden was, werden hem eindelijk twee zonen geboren, Esau en Jakob, van wie de eerste hem voornamelijk door zijn huwelijken met vreemde vrouwen veel verdriet veroorzaakte, en de laatste door bedrog zijn blind geworden vader wist te misleiden.

Weinig levensbijzonderheden weten wij van deze aartsvader. Geluk en voorspoed volgden hem; slechts enige malen veranderde hij, door de nijd van zijn Filistijnse buren gedwongen, van woonplaats, en eindigde op 180-jarige leeftijd zijn stil en kalm leven. Ook hij werd door het latere geslacht met de erenaam Vader vereerd.

Abraham nageslacht Langeveld 2013-09-10.jpg

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Isaäk' is op 26 maart 2018 verwerkt.