Jaïr

Uit Christipedia

Jaïr is de naam van vier personen in de Bijbel. Een van hen is de richter Jaïr, die Israël 22 jaren richtte, Richt. 10:3-5.

De eigennaam Jaïr betekent 'hij verlicht'. Het Strongnummer is 02971. De naam komt 9x in de Bijbel voor en verwijst naar vier verschillende personen:

  1. van vaderszijde een afstammeling van Juda, van moederszijde een Manassiet, die zelf of wiens geslacht zich bij de verovering van Basan zo verdienstelijk maakte, dat hem een aanzienlijk deel van dit rijk werd afgestaan. Vandaar de naam 'dorpen van Jaïr' (Havvoth-Jaïr);
  2. een richter in Gilead, zie hieronder.
  3. de vader van Elhanan, een der helden van David. Hij is dezelfde als Jaäre-oregim;
  4. een Benjaminiet, zoon van Kis en de vader van Mordechaï.

Richter Jaïr

Hij was de zevende van de richters van Israël en bestuurde het land gedurende 22 jaren, Richt. 10:3-5.

Ri 10:3 Na hem stond Jaïr op, de Gileadiet. Hij gaf tweeëntwintig jaar leiding aan Israël. Ri 10:4 Hij had dertig zonen, die op dertig ezelshengsten reden en dertig steden hadden. Men noemt ze tot op deze dag de dorpen van Jaïr, die in het land Gilead liggen. Ri 10:5 Jaïr stierf en werd begraven in Kamon. (HSV)


1600 - 1300 v.C. < Israël 1300 - 1100 v.C.[1] > 1100 - 1000 v.C.
JaïrTolaAbimelechGideonSiseraEhud

Vermoedelijk was hij een nakomeling van de eerste van de bovengenoemde naamgenoten. Van de richter Jaïr wordt alleen bericht, dat hij de 30 steden, welke hij in Gilead bezat, en waarover hij zijn 30 zonen aanstelde, naar zichzelf 'dorpen van Jaïr' (Havvoth-Jaïr) noemde. Deze 30 steden zullen door erfenis of door verovering in zijn bezit gekomen zijn. In het eerste geval zijn zij van zijn voorvader op diens nakomelingen overgegaan. In het andere geval hebben zich de vroegere bewoners van die plaatsen, na de dood van de oudere Jaïr, weer van hun oude bezittingen meester gemaakt en heeft de richter Jaïr die heroverd.

Jaïr werd begraven in Kamon, waarvan de ligging onzeker is (zie kaart).
Ligging van Kamon in Oost-Manasse. In die plaats is de richter Jaïr begraven. De ligging van de plaats is echter onzeker.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Jaïr' is op 27 juni 2016 verwerkt.

  1. De jaartallen zijn merendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). Ze zijn onzeker.