Jakobus 3

Uit Christipedia

Jakobus 3 van de Brief van Jakobus wordt hieronder samengevat en/of becommentarieerd.

6

Jak 3:6  Ook de tong is een vuur, de wereld van de ongerechtigheid. De tong is onder onze leden gesteld als dat wat het hele lichaam bevlekt en de loop van de natuur in vlam zet en door de hel in vlam gezet wordt. (Telos)

Door de hel in vlam gezet wordt. Vgl. "demonisch" in vs. 15.

15

Jak 3:15  Dat is niet de wijsheid die van boven neerkomt, maar zij is aards, ziellijk, demonisch. (CP[1])

Ziellijk. Grieks ψυχικη, psychikè, van de zinnelijke, dierlijke natuur. NBG51-vertaling, Willibrordvertaling, Telos-vertaling, NBV2004: "ongeestelijk". Statenvertaling, Herziene Statenvertaling: "natuurlijk". Naardense vertaling: "al-te-menselijke". Canisius-vertaling: zinnelijk.

16

Jak 3:16  Want waar jaloersheid en twistzucht is, daar is wanorde en allerlei kwade praktijk. (Telos)

Jaloersheid. Zie 4:2.

18

Jak 3:18  De vrucht van de gerechtigheid nu wordt in vrede gezaaid voor hen die vrede maken. (Telos)

De vrucht van de gerechtigheid. De vrucht bestaande in gerechtigheid.

Vrede. Tegendeel: twist (16; 4:1-2), oorlog (4:1).

Zoals verkeerde dingen 'samenklonteren' (16), zo gaan vrede en gerechtigheid ook samen.

Andere hoofdstukken

De volgende hoofdstukken van de Brief van Jakobus zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Jakobus 1, Jakobus 2, Jakobus 3, Jakobus 4, Jakobus 5.

Voetnoot

  1. Hertaling of vertaling door Christipedia, uitgaande van de Telosvertaling.