Jesaja (boek)/Hoofdstuk 7

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hoofdstuk 7 van het Bijbelboek Jesaja (boek) wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Jes 7:14 Daarom zal de Heere Zelf ulieden een teken geven; ziet, een maagd zal zwanger worden, en zij zal een Zoon baren, en Zijn naam IMMANUEL heten. (SV)

Maagd. De NBG51-vertaling heeft 'jonkvrouw'. Dat is minder juist, daar een zwangere jonge vrouw geen wonderteken is, een zwangere maagd daarentegen is een groot teken.

Aangehaald in:

Mt 1:23 ‘Zie, de maagd zal zwanger worden, en een Zoon baren, en men zal Hem de naam Emmanuel geven’, dat is vertaald: God met ons. (TELOS)

In Luk. 1:27-28 komt 2x het woord 'maagd' voor.