Job (boek)/Hoofdstuk 22

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Oude Testament: Ge Ex Le De Jo Ri Ru 1Sa 2Sa 1Ko 2Ko 1Kr 2Kr Ezr Ne Es Job Ps Sp Pr Hgl Jes Jer Kla Eze Da Hos Joë Am Ob Jon Mi Na Hab Zef Hag Za Mal
Nieuwe Testament: Mat Mar Luk Joh Hand Rom 1Kor 2Kor Gal Ef Flp Col 1Th 2Th 1Tim 2Tim Tit Flm Heb Jak 1Petr 2Petr 1Joh 2Joh 3Joh Jud Opb

Job (boek):


Hoofdstuk 22 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Inhoud

Job. 22:30

Job 22:30  Ja, Hij zal dien bevrijden, die niet onschuldig is, want hij wordt bevrijd door de zuiverheid uwer handen. (SV)

God zal de schuldige bevrijden, omdat u onschuldig bent. Dat doet denken aan de Heiland, om wiens wil wij vergeving hebben ontvangen.

1Jo 2:12  Ik schrijf u, kinderen, omdat de zonden u vergeven zijn ter wille van zijn naam. (Telos)