Jotham

Uit Christipedia

Jotham (= "Jahweh is volmaakt"), ook geschreven Jotam, is in de Bijbel de naam van verschillende mannen. De bekendste is Jotham koning van Juda in de 8e eeuw v.C..

De Hebreeuwse naam is יותם, Jotam, en betekent "Jahweh is volmaakt"[1]. Het strongnummer is H3147. De eigennaam komt 24x voor in het Oude Testament en verwijst naar:

  1. Jotham de jongste zoon van Gideon. Hij ontkwam aan de moordpartij van zijn broeders.
  2. Jotham koning van Juda, in de 8e eeuw v.C.
  3. Jotham zoon van Jachdai en nakomeling van Kaleb en Juda 

Jotham, de zoon van Gideon

Hij was de jongste zoon van Gideon en de broer van Jether en de halfbroer Abimelech. Hij ontkwam aan de moordpartij door Abimelech op 69 zonen van Gideon (Richt. 9)

Geslachtslijn
Jozef
 
 
 
 
 
Manasse
 
 
 
...
 
 
 
Abiëzer
 
 
 
...
 
 
 
Joas
 
 
 
 
Gideon
 
 
 
 
 
 
 
Jether
 
 
 
 
Abimelech
 
 
 
 
Jotham
 
 
 
 
overige zonen
 

Jotham koning van Juda

Schriftplaatsen. Hij wordt genoemd in 2 Koningen 15:5-38; 2 Kronieken 27:1-9; Jes. 1:1; 7:1; Hos 1:1; Mich. 1:1, Mt 1:9.

Ouders. Jotham was de zoon van koning Uzzia van Juda en Jerusa, de dochter van Zadok, 2 Kon. 15:33.

Koningshuis van David
David
 
Bathseba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Salomo
 
Naäma
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rehabeam
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Abia(m)
 
Maächa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Asa
 
Azuba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josafat
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joram
 
Athalia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ahazia
 
Zibja
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Joas
 
Joaddan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amazia
 
Jecholia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uzzia
 
Jerusa
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jotham
 
?
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Achaz
 
Abia
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hizkia
 
Hefziba
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Manasse
 
Mesullemet
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Amon
 
Jedida
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Josia
 
Hamútal
 
Zebudda
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jóahaz
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojakim
 
Nehusta
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jojachin
 
 
 
 
 
Zedekía

Hij volgde zijn vader Uzzia als koning over Juda op. Hij werd koning toen hij 25 jaar oud was, 2 Kon. 15:33, in het 2e regeringsjaar van Pekah koning van het tienstammenrijk, 2 Kon. 15:32. Hij regeerde gedurende 16 jaar te Jeruzalem, 2 Kon. 15:33. Hij was een tijdgenoot van de profeet Jesaja. Zijn koningschap wordt gedateerd van 749 tot 734 v. Chr.[2]

800 — 750 v.C. < Israël 750 — 700 v.C.[3] > 700 — 650 v.C.
Berodach-BaladanSanheribBerodach-BaladanSargon IISalmaneserHizkiaHosea (koning)AchazPekahPekahiaJesaja (profeet)https://nl.wikipedia.org/wiki/PiyePulMichaJothamMenahemSallumZachariaRezinHoseaUzzia

Onduidelijk is wanneer Jotam precies koning werd. Toen zijn vader Uzzia de laatste jaren van zijn regeerperiode wegens melaatsheid in afzondering moest leven, was Jotam regent. Zowel in 2 Kronieken als in 2 Koningen wordt meegedeeld dat Jotam op vijfentwintigjarige leeftijd de troon besteeg, maar de meeste onderzoekers denken dat dit de leeftijd was waarop Jotam regent werd. De zestien jaar die Jotam koning was volgens beide Bijbelboeken is zeer waarschijnlijk inclusief de tijd als waarnemer (regent) voor zijn vader. Dan werd hij in het 2e jaar van Pekah koning zonder nog langer regent te zijn.

Jotham deed dat recht was in de ogen van de Heer.

2Kon 15:34 En hij deed dat recht was in de ogen des HEEREN; naar alles, wat zijn vader Uzzia gedaan had, deed hij. 2Kon 15:35 Alleenlijk werden de hoogten niet weggenomen; het volk offerde en rookte nog op de hoogten; ... (SV)

Tijdens de regeerperiode van Jotam werd de Bovenpoort (of "Hoge Poort", Statenvertaling, 2 Kon. 15:35) van de tempel van Jeruzalem, het huis van God, afgebouwd, 2 Kon. 15:35. Ook verrichtte Jotam werkzaamheden bij de stadsmuur van Ofel. Ook in de bergen van Juda bouwde hij steden, kastelen en torens. Jotham voerde verschillende oorlogen tijdens zijn bewind. In het Bijbelboek Kronieken wordt melding gemaakt van een overwinning van Jotam op de Ammonieten, die hem daarna schatting moesten betalen, en in het Bijbelboek Koningen wordt een oorlog genoemd tegen een bondgenootschap van koning Resin van Aram en koning Pekah (Pekach) van Israël.

2Kon 15:37 In die dagen begon de HEERE in Juda te zenden Rezin, den koning van Syrië, en Pekah, den zoon van Remalia. (SV)

Hij werd machtig omdat hij zijn weg ging met God.

Jotham stierf op (vermoedelijk) 41-jarige leeftijd. Hij werd begraven in Jeruzalem. Zijn opvolger was zijn zoon Achaz.

Bron

Artikel Jotam van Juda, Wikipedia.nl. Tekst hiervan is verwerkt op 28 sept. 2013.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.

A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Jotham. Hieruit is op 28 sept. tekst genomen, vertaald en verwerkt.

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon, onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia.
  2. Volgens Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009). 756 - 741 heeft de tijdrekenkundige tabel in de editie van de Statenvertaling van Jongbloed uit 1995. A New and Concise Bible Dictionary (George Morris, 1899) s.v. Jotham, heeft 758-742 v.C..
  3. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).