Karl August Dächsel

Uit Christipedia
August Dächsel, ca. 30 jaar oud

Karl August Dächsel (1818-1901), ook August Dächsel genoemd, was een Duitse protestantse theoloog. Hij was predikant in Silezië. Hij is de vervaardiger van een Schriftgetrouwe Bijbelverklaring in 7 delen (1862-1880), welke zich onderscheidde door de vorm. Deze verklaring was namelijk een doorlopende parafrase van de Heilige Schrift.

In het Nederlands werd deze Bijbelverklaring allereerst bewerkt door de predikant F.P.L.C. van Lingen in 8 delen. Bij de tekst van Dächsel nam hij vele gedeelten op uit verklaringen door andere theologen (Augustinus, Chrysostomus, Luther, Calvijn, Gill, Da Costa, Scott en Patrick). Deel 3 is in te zien op books.google.nl: deel 3.

August Dächsel, ca. 80 jaar oud

De tweede uitgave, waarvan echter slechts het Oude Testament verscheen, werd bezorgd door de predikant  H. van Griethuyzen.  Deze uitgave onderscheidde zich van de eerste, dat ze meer in Calvinistische geest bewerkt werd.

In de Online Bible is de volledige uitgave opgenomen: Karl August Dächsel; F P L C van Lingen; H van Griethuijsen,  Antz. et al, Bijbel, of De geheele Heilige Schrift, bevattende al de kanonieke boeken van het Oude en Nieuwe Testament (volgens de Staten-overzetting) : met in den tekst ingelaschte verklaringen en aanmerkingen van de beroemdste godgeleerden uit alle tijden (Kampen: Bos, 1893-1901).

Meer informatie

De Bijbelverklaring van Dächsel in het Nederlands is te lezen op StudyLight.org: Dächsel Bijbelverklaring. De typografische kwaliteit van de tekst, die vermoedelijk gescand is, laat te wensen over.

Bron

Christelijke Encyclopaedie voor het Nederlandsche Volk (Kampen: Kok, 1925-1931) s.v. Dächsel (Karl August). De tekst van dit lemma is op 17 jan. 2014  verwerkt.

Voetnoten