LXX

Uit Christipedia

LXX is het Romeinse getal 70. Het kan verwijzen naar de zeventig vertalers die het Oude Testament in het Grieks hebben vertaald, of naar de vertaling zelf, de vertaling van de zeventig. Deze vertaling wordt naar het Grieks voor zeventig ook Septuagint genoemd, zie aldaar.

LXX is samengesteld uit de Romeinse cijfers L (=50) en X (=10) en staat voor 70: L (50) + X(10) + X(10) = LXX(70)

De term LXX kan gebruikt worden om te verwijzen naar de zeventig vertalers. Zo zegt bijvoorbeeld de oude commentator Patrik van het gebod "U zult niet echtbreken": "De LXX plaatsen dit gebod voor het voorgaande, gij zult niet doodslaan."