Lukas (boek)/Hoofdstuk 3

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Hoofdstuk 3 van het Bijbelboek Lukas (boek) wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Luc. 3:4

Lu 3:4  zoals geschreven staat in het boek van de woorden van de profeet Jesaja: ‘Stem van een roepende in de woestijn: Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht. (Telos)

Bereidt de weg van de Heer enz. Maak je klaar voor zijn komst, doe zonde en verkeerdheid weg.

Luc. 3:5

Lu 3:5  Elk dal zal gevuld en elke berg en heuvel zal verlaagd worden, en wat krom is zal tot een rechte weg worden, en de oneffen tot vlakke wegen. (Telos)

Er zal geëgaliseerd en rechtgezet worden.

Elk dal zal gevuld ... worden.

Jak 1:9  Laat de geringe broeder echter roemen in zijn hoogheid, (Telos)

Lu 21:28  Als nu deze dingen beginnen te gebeuren, richt u op en heft uw hoofden omhoog, want uw verlossing is nabij. (Telos)

Elke berg en heuvel zal verlaagd worden. Dat kan zijn in figuurlijke èn letterlijke betekenis. De dag van Jahweh is tegen alle hoge bergen en heuvels.

Jes 2:14  En tegen alle hoge bergen, en tegen alle verhevene heuvelen; (...) Jes 2:17  En de hoogheid der mensen zal gebogen, en de hoogheid der mannen zal vernederd worden; en de HEERE alleen zal in die dag verheven zijn. (SV)

Jer 3:23  Waarlijk, tevergeefs verwacht men het van de heuvelen en de menigte der bergen; waarlijk, in den HEERE, onzen God, is Israëls heil! (SV)

Opb 6:14  En de hemel week terug als een boek dat wordt opgerold, en elke berg en elk eiland werden van hun plaatsen gerukt. (Telos)

Opb 16:20  En elk eiland vluchtte en bergen werden niet gevonden. (Telos)

2Co 10:5  daar wij de overleggingen en elke hoogte die zich verheft tegen de kennis van God, afbreken en elke gedachte gevangen nemen tot de gehoorzaamheid van Christus, (Telos)

Het Beest uit de zee zal zich verheffen, maar ook hij zal vernederd worden.

2Th 2:4  die zich verzet en zich verheft tegen al wat God heet of een voorwerp van verering is, zodat hij in de tempel van God gaat zitten en zichzelf vertoont dat hij God is. (Telos)

Luc. 3:6

Lu 3:6  En alle vlees zal de behoudenis van God zien’. (Telos)

De oude Simeon zag deze behoudenis in de tempel:

Lu 2:30  want mijn ogen hebben uw behoudenis gezien, Lu 2:31  die U bereid hebt voor het aangezicht van alle volken: Lu 2:32  een licht tot openbaring voor de naties en tot heerlijkheid voor uw volk Israel. (Telos)

De vervulling zal plaatsvinden als Christus ten tweeden male geopenbaard in deze wereld.

Luc. 3:7

Lu 3:7  Hij zei dan tot de menigten die uitliepen om door hem gedoopt te worden: Adderengebroed, wie heeft u een aanwijzing gegeven om de komende toorn te ontvluchten? (Telos)

De komende toorn. Vermoedelijk doelde Johannes op de dag van Jahweh.