Maleachi (boek)

Uit Christipedia

Maléachi is een klein profetisch geschrift waarmee het Oude Testament afsluit.

Schrijver en datering

Zijn naam betekent "Mijn gezondene", "Mijn bode" of "Mijn engel", een zeer toepasselijke naam.

Sommige bijbelgeleerden denken daarom dat Maleachi geen eigennaam is, maar een functie-aanduiding. Maar als dat zo zou zijn, dan was Maleachi een uitzondering op de regel, want er zijn verder geen anonieme profetenboeken in de Bijbel.

Persoonlijke gegevens over de profeet Maleachi vinden we niet in dit boek en zijn ook verder niet voorhanden.

De datering is niet eenvoudig vast te stellen. Er zijn wel enkele indirecte aanwijzingen, b.v. het gebruik van de titel "landvoogd," een titel die gebruikt werd in de tijd van de Perzische overheersing. Ook wordt in de tijd van Maleachi de tempeldienst onderhouden, wat aangeeft dat het boek ontstaan is na de herbouw van de tempel, dus in de tijd na Haggaï en Zacharia. Hij heeft blijkbaar ook geprofeteerd in de dagen van Ezra en Nehemia. Ook hij vermaant en dringt aan op berouwen bekering.

Het boek zou dus geschreven kunnen zijn rond 430-420 voor Christus. Daarmee is Maleachi de laatste profeet van het Oude Testament.

De boodschap

De boodschap is helder! God verlangt oprechte toewijding van zijn volk, geen lippendienst, geen schijn. Als er geen liefde tot God is, heeft handhaving van uiterlijke vormen weinig zin. Israël wordt aangesproken op zijn zonden, maar er wordt ook hoop gegeven op Gods uiteindelijke ingrijpen in de geschiedenis.

Hij kondigt de komst van de Messias aan, voorafgegaan door "de profeet Elia." De Heer Jezus noemde Johannes de Doper als iemand die in de geest van Elia gekomen was. Ook spreekt Maléachi van de dag van Jahweh die spoedig aanbreekt.

Belangrijk thema is het verbond. Het verbond met Levi, het verbond met de aartsvaders, het huwelijksverbond. God accepteert geen ontrouw aan een gesloten verbond. Hij haat het.

Plaats binnen de Heilige Schrift

Zijn boeteprediking doet denken aan Johannes de doper en zo vormt zijn profetie een overgang tot het Nieuwe Testament (Nieuwe Verbond) en kan terecht genoemd worden "het zegel van het Oude Testament".

Indeling

Het boek Maléachi heeft 4 hoofdstukken. Naar inhoud kan het in vier delen worden verdeeld:

 • Mal. 1:1-5 geeft een inleiding en toont de liefde van God tot zijn volk.
 • Mal. 1:6-14 bevat verwijten aan de priesters. 
 • Mal. 2:1-9 vermeldt de tuchtiging van de priesters.
 • Mal. 2:17- Mal. 4 wijst op de dag des Heren en de komst van de Zon der gerechtigheid.

Het boekje kan ook naar de twistgesprekken worden ingedeeld. Na een inleidend vers volgen 6 twistgesprekken tussen God en zijn volk, terwijl het geheel wordt afgesloten met drie verzen van heilsbeloften.

 • deel 1.    1:2-5         Twistgesprek 1:God bewijst zijn liefde voor Israël.
 • deel 2.    1:6-2:9      Twistgesprek 2:Gods verwijt aan de onheilige priesters.
 • deel 3.    2:10-16      Twistgesprek 3:God verwijt zijn volk ontrouw.
 • deel 4.    2:17-3:5    Twistgesprek 4:God is niet onrechtvaardig, maar Hij straft de zonde.
 • deel 5.    3:6-12        Twistgesprek 5:God verwijt zijn volk diefstal.
 • deel 6.    3:13-4:3     Twistgesprek 6:God verwijt het het verkeerd spreken over Hem.
 • deel 7.    4:4-6          Afsluitende opdracht en belofte.

Commentaar

De volgende hoofdstukken van het boek Maleachi zijn op Christipedia samengevat en/of passages ervan becommentarieerd:

Maleachi, hoofdstuk: 4

Meer informatie

H. Rossier, Beschouwing over het boek van de profeet Maleachi. OudeSporen.nl, 2006. Pagina's: 53. Download in pdf-formaat.

Ger de Koning, Haggaï, Zacharia, Maleachi – Toegelicht & Toegepast 37, 38, 39. Uitgeverij Daniel, 2019, 3e druk. Pagina's: 242. Nu lezen op kingcomments.com. Download pdf van oudesporen.nl. E-book ePub-formaat. E-book Mobi-formaat. Productinfo over de papieren versie.

Engels

Ger de Koning, Malachi, Explained & Applied 39. Read now on kingcomments.com. Download pdf from oudesporen.nl. Pages: 62. E-book ePub Format. E-book Mobi Format.

Bron

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 83. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 26 december 2014 verwerkt.