Methusalach

Uit Christipedia

Methúsalach, Methusalah, Metuselach, Metoesjelach of Mathusala (Luk. 3: 37) was, zover bekend, de oudst levende mens op aarde ooit, daar zijn leeftijd 969 jaren bedroeg.

Naam. De Hebreeuwse naam is מתושׁלח, Metoesjelach, en betekent "man des zwaards", van 'Meth'= man, en Sélach = zwaard, wapentuig[1]. Een andere uitleg heeft "man van de pijl"[2]. De eigennaam komt 6x voor in het Oude Testament. Het Strongnummer is 04968. In het Engels is de naam Methuselah.

Adam tot Noach

1. Adam
0-930 A.H.[3]
 
 
 
 
2. Seth
130-1042 A.H.
 
 
 
 
3. Enos
235-1140 A.H.
 
 
 
 
4. Kenan
395-1235 A.H.
 
 
 
 
5. Mahalael
395-1290 A.H.
 
 
 
 
6. Jered
460-1422 A.H.
 
 
 
 
7. Henoch
622-987 A.H.
 
 
 
 
Methusalach
687-1656 A.H.
 
 
 
 
Lamech
874-1651 A.H.
 
 
 
 
Noach

Hij was de oudste zoon van Henoch en de vader van Lamech en de grootvader van Noach. Hij wordt genoemd in het geslachtsregister van Jezus.

Hij leefde van 687-1656 na de schepping van Adam, onmiddellijk vóór de zondvloed, en heeft de hoogste leeftijd onder de mensen bereikt, 969 jaren (Gen. 5: 21 vv.).

Leeftijden van Adam tot Mozes[4]
ZondvloedMozesAäronJozefJakobIsaäkIsmaëlSaraAbrahamTerachNachorSerugRehuPelegSelahArpachsadSemNoachLamechMethusalachHenoch (zoon van Jered)Jered (vader van Henoch)MahalaleëllKenanEnosSethAdam

Bronnen

H. Zeller, Bijbelsch Woordenboek voor het Christelijke volk. Tweede deel K - Z. ('s Gravenhage: M.J. Visser, 1872) s.v. Methusalach. De tekst van dit lemma is op 16 november 2019 onder wijziging verwerkt.

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling (Haarlem: De erven F. Bohn, 1866), s.v. Methusalah.

Voetnoten

  1. S.J. van Ronkel, Woordenboek der eigennamen, naar hunne eerste spelling en oorspronkelijke uitspraak met eene korte beschrijving de personen, landen en plaatsen, in het Oude Testament voorkomende, en voor het grootste gedeelte ook etymologisch behandeld. (Groningen: M. Smit, 1835) s.v. Methusélach. Van Ronkel was hoofdonderwijzer aan een Joodse school en beëdigd vertaler.
  2. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.  
  3. A.H. = Anno Hominis, "het jaar van de mens", d.i. het jaar na de schepping van de eerste mens Adam.
  4. De schepping van de mens wordt hier gesteld op 4004 v.C., het (onzekere) jaar dat Ussher berekend heeft.