Micha (boek)

Uit Christipedia
Versie door Kees Langeveld (overleg | bijdragen) op 3 apr 2023 om 22:54 (→‎Bronnen)
(wijz) ← Oudere versie | Huidige versie (wijz) | Nieuwere versie → (wijz)

Micha (= Wie is als Jahweh?") is de naam van een boek in het Oude Testament en van de profeet die het boek geschreven heeft. Het geschrift behoort bij de groep van “kleine profeten”. Het woord van God geschiedde tot hem in de 2e helft van de 8e eeuw v.Chr. 

Naam. De naam 'Micha' betekent “Wie is als Jahweh?”, "Wie is gelijk de HEERE?".

Herkomst. De profeet kwam uit het plaatsje Moreseth-Gad (ook gespeld Morechet), dat in Zuidwesten van Juda lag. Het gebruik van vele termen die gangbaar waren/zijn in het boerenleven, geeft blijk van afkomst. 

Tijd. Micha trad op in Juda in de tijd van achtereenvolgens de goede koning Jotham, de slechte koning Achaz en de goede koning Hizkia, koningen van Juda (2 Kon. 15 - 20). Dit plaatst hem in de tijdsperiode van ca. 745 tot 705 v. Chr. Hij was een tijdgenoot van Jesaja, hoewel Micha enige jaren later optrad. 

800 — 750 v.C. < Israël 750 — 700 v.C.[1] > 700 — 650 v.C.
Berodach-BaladanSanheribBerodach-BaladanSargon IISalmaneserHizkiaHosea (koning)AchazPekahPekahiaJesaja (profeet)https://nl.wikipedia.org/wiki/PiyePulMichaJothamMenahemSallumZachariaRezinHoseaUzzia
Profeten in de 8e eeuw v. Chr.

Achaz was een goddeloze vorst, die gegoten beelden voor de Baäls maakte, zijn zonen door het vuur liet gaan (2 Kon. 16:3; 2 Kron. 28:2), hij bracht offers op hoogten en heuvels en 'onder elke bladerrijke boom' (2 Kron. 28:4). God gaf Achaz over in de hand van Syrië, zodat een grote groep gevangen werd weggevoerd. Pekah, de koning van het Tienstammenrijk, sloeg in Juda 120.000 man dood (2 Kron. 28:6). 

Boodschap

In zijn boek richt Micha zich tot beide rijken Juda (2-stammenrijk) en Israël (10-stammenrijk), maar in het bijzonder tot Juda. Micha getuigde in Juda in krachtige taal tegen de zonden van de priesters in de tempel en van het volk. Daarnaast hekelde hij valse profeten, die beweerden profeet van de Heer te zijn, maar hun positie gebruikten om valse hoop en verkeerde inzichten te verkondigen. 

Hij profeteerde de ondergang van zowel het 10-stammenrijk (= Israël) als het 2-stammenrijk (= Juda). Doch, terwijl Israël ondergaat, zal Juda door God getuchtigd en behouden worden. Want Juda mag dan in de handen van de wereldvolken vallen, straks komt over hen het oordeel, en zal Gods volk tot zegen van de mensheid worden verhoogd. Hij besluit met beloften over het herstel van het volk, de vergeving van zonden en de heerlijkheid van de regering van de Messias.

De belofte van heil trekt zich samen in de Messias, wiens vrederijk zich over de gehele aarde zal uitbreiden. Evenals zijn tijdgenoot Jesaja voorzegt hij heel duidelijk de komst van de Messias. Zelfs is een enkel gedeelte van zijn profetie woordelijk gelijk aan dat Jesaja, vergelijk hoofdstuk 4 met Jes. 2. 

Zijn boekje biedt een “profetisch ver-gezicht”, vergelijkbaar met het uitzicht dat iemand vanaf een bergtop heeft: hij ziet alleen de andere bergtoppen, de nabije en verafgelegen toppen. Echter wat in de dalen is, ziet de profeet niet. De profeet Micha profeteerde van zijn gezichtspunt over gebeurtenissen die zowel in de direct toekomst als in de verre toekomst zouden plaats vinden. 

Indeling en overzicht

Dit boek, dat 7 hoofdstukken telt, bestaat uit 4 delen. 

Hfdst. 1-3. Een aankondiging van Gods oordeel, zowel over Israëls als over Juda’s zonde, en aanwijzing van de bijzondere oorzaken: hebzucht van de rijken, verwerping van het profetische woord en verdrukking van de armen. 

Hfdst. 4-5. De heilsraad van God met Zijn volk. Sion zal uit de vernedering worden hersteld. Babels ballingschap loopt niet uit op de eeuwige ondergang van het volk. God komt tot heerschappij over de volken, als de Heerser in Israël uit Bethlehem-Efratha zal geboren zijn. De volken zullen komen tot de berg van de Here om zich te stellen onder de hoede van de Koning uit Efratha, "die vrede zal zijn." (5:3b)

Hfdst. 6-7:6. Opnieuw worden oordelen aangekondigd. 

Hfdst. 7:7-20. De verwachting van het getrouwe overblijfsel.

C. Lindeboom[2] vat de hoofdstukken 6 en 7 samen in één deel: "De ware heilsweg. God is rechtvaardig in Zijn oordelen. Dat te erkennen en gerechtigheid te betrachten, is voor Israël de weg. Het klemt zich temidden van de oordelen vast aan Zijn ontferming."

Varia

Micha 4:1-4 is bijna woordelijk gelijk aan Jes. 2: 2-5, waarin vrede op aarde wordt beschreven. 

Micha 5:1 toont aan, dat de Messias in Bethlehem Efratha geboren zou worden.

Mich 7:18-20 geeft uitdrukking aan grote bewondering voor God, die de overtredingen en zonden vergeeft, ze werpt in de diepten van de zee, zodat ze niet meer te vinden zijn. Dit herinnert aan de vergeving van zonden waarvan de Psalmen (103:12), Jesaja (43:25; 44:22) en Jeremia (31:34b) ook spreken. Deze toezeggingen zullen in vervulling gaan, wanneer Israël als volk, zich zal bekeren (Rom. 11:25-35). De gelovigen in onze tijd mogen nu reeds van de vergeving van zonden overtuigd zijn (Ef. 1:7 en andere plaatsen). 

Hieronder een gedeelte uit het boek Micha.

Micha 6:6-8

Mic 6:6  Waarmee zal ik de HEERE tegemoetgaan [en] mij buigen voor de hoge God? Zal ik Hem tegemoetgaan met brandoffers, met eenjarige kalveren?

Duits: Womit soll ich vor den HERRN treten, mich beugen vor dem hohen Gott? Soll ich mit Brandopfern, mit einjährigen Kälbern vor ihn treten?

Mic 6:7 Zou de HEERE behagen scheppen in duizenden rammen, in tienduizenden oliebeken? Zal ik mijn eerstgeborene geven [voor] mijn overtreding, de vrucht van mijn [moeder]schoot [voor] de zonde van mijn ziel

Duits: Hat der HERR Wohlgefallen an Tausenden von Widdern oder an unzähligen Strömen Öl? Soll ich meinen Erstgeborenen geben für meine Übertretung, die Frucht meines Leibes für die Sünde meiner Seele?

Mic 6:8 Hij heeft u, mens, bekendgemaakt wat goed is en wat de HEERE van u vraagt: niets anders dan recht te doen, goedertierenheid lief te hebben en ootmoedig te wandelen met uw God.

Duits: Es ist dir gesagt, Mensch, was gut ist und was der HERR von dir fordert: was anders als Recht tun, Liebe üben und demütig wandeln mit deinem Gott?

Provided ID could not be validated.

De Nederlandse zangeres Anja Schraal zingt Micha 6:6-8 in het Duits. Duur: 3 min. 44 sec. 

Bronnen

H. Moll, Wat zegt Gods Woord over ...?, deel 3 (Oostburg: W.J Pieters, z.j.), blz. 75-76. Tekst hiervan is, onder toestemming, op 4 juni 2014 verwerkt.

C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 58-59. Hieruit is, onder toestemming, op 15 juni 2014 tekst gebruikt.

Meer weten

Ger de Koning, Micha, Nahum, Habakuk, Zefanja – Toegelicht & Toegepast 33, 34, 35, 36. Uitgeverij Daniel, 2019, 3e druk. Pagina's: 230. Nu lezen op kingcomments.com. Download pdf van oudesporen.nl. E-book ePub-formaat. E-book Mobi-formaat. Productinfo over de papieren versie.

Engels

Ger de Koning, Micah, Explained & Applied 33. Read now on kingcomments.com. Download pdf from oudesporen.nl. Pages: 104. E-book ePub Format. E-book Mobi Format.


Voetnoot

  1. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
  2. C. Lindeboom, Bijbelgids, of Handleiding tot het verkrijgen van Bijbelkennis (Middelburg: Stichting de Gihonbron, 2009; bewerking door J. Pluimers van de uitgave uit 1929), blz. 59.