Midden-Oosten

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Het Midden-Oosten is een gebied met vage grenzen, dat de landen en regio's in West-Azië en delen van Noord-Afrika bevat. Tot de Eerste Wereldoorlog (1914-1918) sprak men, gezien vanuit Europa, van het Nabije Oosten. Het begrip Midden-Oosten ontstond in 1918, na de ondergang van het Ottomaanse rijk.

Kaart Midden-Oosten.jpg

Het Midden-Oosten is de bakermat van de wereld. In dit gebied is Adam geschapen en ontstond de eerste beschaving. Het is de bakermat van de veeteelt en de landbouw. Daar riep God Abraham en ontstond zijn volk Israël. Daar werd God geopenbaard in het vlees, in de mens Jezus Christus. Daar ontstond Gods tweede volk, de gemeente. Daar ontstond, onder de nakomelingen van Ismaël, de Islam. Daar ontstonden dus drie wereldgodsdiensten.

Het Midden-Oosten vormt de doorgang van het Westen naar het Verre Oosten (bijv. via de zogenaamde Zijderoute).

Het Midden-Oosten bevat de meeste aardolie ter wereld. Bijna eenderde van de in de wereld opgepomte olie komt daar uit de grond (2007).

Het Midden-Oosten is een toneel van culturele, religieuze en politieke spanningen Er is een religieuze strijd om de ziel van het Midden-Oosten, tussen enerzijds het sjiitische Iran en zijn bondgenoten en anderzijds de Arabische soennitische landen onder aanvoering van het Saoedische koninkrijk. Het kleine Libanon ligt bij deze strijd in de frontlinie.

De Eufraat en de Tigris ontspringen in de berggebieden van Turkije. In Zuid-Irak stromen ze samen en vormen de rivier Shat al-Arab. Het waterpeil van deze rivieren daalt dramatisch. In het jaar 2008 stroomde er door de Eufraat minder dan een kwart van de hoeveelheid water in 2000. De helft van wat daar in 1970 nog vruchtbare landbouwgrond was, is veranderd in dorre woestijn[1].

Meer informatie

Artikel Midden-Oosten op Wikipedia.

Voetnoot

  1. Zie Martin Janssen, Nijpend watertekort teistert Midden-Oosten, artikel op Refdag.nl d.d. 26 juni 2009.