Mizpa

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen

Mizpa, Mispa of Mispe is de naam van verschillende plaatsen genoemd in de Bijbel.

  1. een land of landschap, door Hevieten bewoond, aan de voet van de Hermon, dus niet ver van de bronnen van de Jordaan, noordoostelijk van het meer Merom gelegen. Het dal Mizpe is een gedeelte van deze landstreek. Van dit Mizpe is ook in Richt. 11: 29 sprake;
  2. een Overjordaanse stad, in Gilead gelegen, woonplaats van de richter Jefta (zie kaart hieronder), waarschijnlijk dezelfde plaats, eertijds door de ontmoeting van Laban en Jakob (Gen. 31: 49), beroemd geworden. Dit Mizpa is ook in Hos. 5:1 bedoeld. Het wordt Joz. 13: 26 Ramath-Mizpe genoemd, omdat Ramoth of Rama in Gilead en Mizpa in Gilead verschillende namen van dezelfde plaats zijn;

    Ligging van Mizpa in het land van Gilead

  3. een stad in de laagte van Juda;
  4. een stad in de stam van Benjamin, waar gedurende het tijdvak van de richters, zeker bij het leven van Samuël, volksvergaderingen gehouden werden, en die men als een gewijde plaats beschouwde. Mizpa lag ten noorden van Jeruzalem, zie kaart. Hier verzamelden zich de stammen van Israël om de misdadige mannen van Gibea, een stad gelegen tussen Mizpa en Jebus (Jeruzalem) in, te straffen. Koning Asa deed Mizpa tegen het tienstammenrijk in behoorlijke staat van tegenweer brengen. Hier woonde Gedalja en ook later werd Mizpa door teruggekeerde ballingen bewoond;
    Ligging van Mizpa in Benjamin ten noorden van Jeruzalem

  5. een stad van de Moabieten.

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Mizpa' is op 1 juli 2016 verwerkt.