New Age beweging

Uit Christipedia

New Age is de na 1980 opgekomen levensbeschouwing en wereldbeweging waarin mystiek, meditatie en occultisme een zekere rol spelen[1]. Kenmerkend is onder meer

  • vrijblijvend karakter
  • 'reli-shopping': het bij elkaar scharrelen van ingrediënten uit allerhande, vaak met elkaar strijdige tradities.
  • het optimisme: door een geestelijke 'transformatie' zal de wereld een betere tijd ingaan.
  • de zweverigheid
  • het koersen op eigen ervaring.
  • satanische trekken. De beweging vertoont satanische invloeden: opstand tegen God, onafhankelijkheid willen zijn van God, verheerlijking van de mens, aan God gelijk willen zijn (vgl. Gen. 3:5), zoeken naar een wereldregering die door Lucifer geleid wordt.

Zichtbare verschijnselen van de New Age zijn onder andere de 'paranormaalbeurzen', waar helderzienden en astrologen diensten aanbieden.

Meer informatie

  • John S. Malan, De New Age beweging. Artikel in pdf-formaat op Verhoevenmarc.be
  • Klaas Snijder, Heraut van de antichrist, Utrecht: De banier, 1990. Pagina's: 63.
  • How Deceived I Was In New Age Beliefs • My Testimony. Youtube.com: Jessica Joy, 29 apr. 2018. Duur: 24 min. 37 sec. Jessica Joy vertelt van haar ervaringen met (chakra-) meditatie, channeling, astrale projectie, uittreding uit haar lichaam, demonen. De Heer Jezus heeft haar daarvan vrijgemaakt.

Voetnoten

  1. Vergelijk de definitie van 'new age' in het online woordenboek van Van Dale (2012)