Pekah

Uit Christipedia

Pekah (= "geopend"), ook geschreven Pekach of Pekachja, was de 18e koning van het tienstammenrijk Israël. Hij volgde Pekahia op in de 8e eeuw vóór Chr. Over hem lezen wij in 2 Kon. 15:27-31.

Naam. De Hebreeuwse naam is פקח , Pekach, en betekent "geopend"[1]. De eigennaam komt in het Oude Testament 11x voor. Het Strongnummer is 06492.

Hij was de zoon van Remalia, en was de veldheer, moordenaar en opvolger van koning Pekahia, koning van Israël, 2 Kon. 15:25. Hij kwam aan de macht in het 52e jaar van Azaria (Uzzia), 2 Kon. 15:27, en regeerde 20 jaren te Samaria, 2 Kon. 15:27, van 737 tot 731/717 vóór Chr.[2].

800 — 750 v.C. < Israël 750 — 700 v.C.[3] > 700 — 650 v.C.
Berodach-BaladanSanheribBerodach-BaladanSargon IISalmaneserHizkiaHosea (koning)AchazPekahPekahiaJesaja (profeet)https://nl.wikipedia.org/wiki/PiyePulMichaJothamMenahemSallumZachariaRezinHoseaUzzia

Hij deed hetgeen slecht is in de ogen van God. Hij hield de kalverendienst in stand.

2Kon 15:28 En hij deed dat kwaad was in de ogen des HEEREN; hij week niet af van de zonden van Jerobeam, den zoon van Nebat, die Israël zondigen deed. (SV)

Tot zijn eigen schande en tot verderf van zijn rijk verbond hij zich met Rezin, de koning van Syrië, tegen het tweestammenrijk, want daar Achaz met hem de strijd niet durfde wagen, riep hij de Assyrische vorst Tiglath-Pilezer te hulp, die Rezin versloeg en doodde, Syrië bij Assyrië inlijfde en Pekah strafte, door de bewoners van het gehele land van Nafthali en al de Overjordaanse gewesten gevankelijk naar Assyrië te voeren.

Pekah werd door Hosea vermoord en opgevolgd, in het 20e jaar van koning Jotham van Juda, 2 Kon. 15:30

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Pekah' is op 11 aug. 2017 verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce. 

Voetnoot

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce. 
  2. 737-731 heeft Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
  3. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).