Peleg

Uit Christipedia

Peleg was een zoon van Heber. In zijn dagen werd de aarde (of het land) gespleten.

Naam. De Hebreeuwse naam is פלג, Peleg, en betekent "verdeling"[1], "splitsing"[2]. De eigennaam wordt 7x genoemd in het Oude Testament. Het Strongnummer is 06389. Phalek is de naam volgens Griekse schrijfwijze.

Familie. Hij was de zoon van Heber en de broeder van Joktan. Hij kreeg zonen, onder wie Rehu, en dochters.

Ge 11:18  Peleg had dertig jaar geleefd, toen hij Rehu verwekte. Ge 11:19  Peleg leefde, nadat hij Rehu verwekt had, tweehonderdnegen jaar; en hij verwekte zonen en dochters. (HSV)

Peleg was een nakomeling van Sem en een voorvader van Abram.

Nageslacht van Sem

Verdeling der aarde. De verdeling van de aarde, welke in zijn dagen plaats had (Gen. 10:25, 1 Kron. 1:19), moet waarschijnlijk verstaan worden van het land, door zijn nakomelingen en die van Joktan bewoond.

Ge 10:25  Bij Heber werden twee zonen geboren; de naam van de ene was Peleg, omdat in zijn dagen de aarde verdeeld is, en de naam van zijn broer was Joktan. (HSV)

Naardense Bijbel:

Ge 10:25  Aan Eber werd een tweetal zonen gebaard, de naam van de ene: Peleg,-  [splitsing], want in zijn dagen spleet de aarde; de naam van zijn broeder is Joktan. (NaB)

Leeftijd. Peleg werd 239 jaar oud.

Leeftijden van Adam tot Mozes[3]
ZondvloedMozesAäronJozefJakobIsaäkIsmaëlSaraAbrahamTerachNachorSerugRehuPelegSelahArpachsadSemNoachLamechMethusalachHenoch (zoon van Jered)Jered (vader van Henoch)MahalaleëllKenanEnosSethAdam

Voorvader van Christus. Peleg is ook een voorvader van Jezus Christus:

 
 
Noach
 
 
 
 
 
 
 
 
Sem
 
 
 
 
 
 
 
 
Arfachsad
 
 
 
 
 
 
 
 
Kainan
 
 
 
 
 
 
 
 
Selah
 
 
 
 
 
 
 
 
Heber
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peleg
 
Joktan
 
 
 
 
 
Rehu
 
 
 
 
Serug
 
 
 
 
Nahor
 
 
 
 
Terah
 
 
 
 
Abraham
 
 
 
 
...
 
 
 
 
Jezus

Bron

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Peleg' is op 1 april 2020 onder wijziging verwerkt.

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce.
  2. Naardense vertaling van de Bijbel.
  3. De schepping van de mens wordt hier gesteld op 4004 v.C., het (onzekere) jaar dat Ussher berekend heeft.