Pelgrimsfeesten

Uit Christipedia

Pelgrimsfeesten zijn feesten waarvoor de feestgangers een reis moeten maken naar de heilige plaats waar het feest gevierd wordt. De Bijbel kent drie pelgrimsfeesten. De drie feesten zijn het feest van de Ongezuurde Broden, dat onmiddellijk op Pasen volgde, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest. Ze worden tezamen genoemd in Deut. 16:16-17, Ex. 23:14-17 en 34:18-23. De heilige plaats is de plaats waar God te midden van zijn volk woonde: aanvankelijk de tabernakel en later de tempel in Jeruzalem.

Ex 34:23  Alles wat onder u mannelijk is, moet drie keer per jaar verschijnen voor het aangezicht van de Heere HEERE, de God van Israël. Ex 34:24  Als Ik de volken van vóór uw [ogen] zal verdrijven en uw gebied ruim zal maken, zal niemand uw land begeren, wanneer u drie keer per jaar optrekt om te verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God. (HSV)

De 16:16 Drie keer per jaar moet alles wat mannelijk is onder u, verschijnen voor het aangezicht van de HEERE, uw God, op de plaats die Hij zal uitkiezen: op het Feest van de ongezuurde [broden], op het Wekenfeest en op het Loofhuttenfeest. Men mag echter niet [met] lege [handen] voor het aangezicht van de HEERE verschijnen, De 16:17 [maar] ieders geschenk moet overeenkomen met de zegen van de HEERE, uw God, die Hij u gegeven heeft. (HSV)

Hebreeuws. In het Hebreeuws heten de drie pelgrimsfeesten "shalosh regalim", 'drie (voet) bedevaarten'. Jezus. Ook de Heer Jezus ging ter gelegenheid van zo'n feest op naar Jeruzalem.

Joh 5:1  Daarna was er een feest van de Joden, en Jezus ging op naar Jeruzalem.(TELOS)