Poorten van Jeruzalem

Uit Christipedia
Ga naar: navigatie, zoeken

De poorten van Jeruzalem zijn de poorten in de muren van de oude hoofdstad van Israël.

Vroegere poorten

Het bijbelboek Nehemia verhaalt van het herstel van de muren en de poorten van Jeruzalem. Het is de vraag hoe groot het gebied van de ommuurde stad was. Een kleine omvang toont de volgende afbeelding:

Jeruzalems poorten ten tijde van Nehemia. 
Groter is de omvang getekend in de volgende plattegrond:
Charles Foster Kent, The Jerusalem of Nehemah (1899) (14596514630).jpg

De volgende afbeelding toont de muren en poorten uit verschillende tijden.

Jeruzalem poorten.jpg
Jeruzalem poorten legenda.jpg

Benjaminpoort. De poort van Benjamin heet vermoedelijk zo, omdat zij uitzag naar het noorden, naar het stamgebied van Benjamin. Zij moet daarom in de noordelijke muur zijn. De poort van Benjamin is vermoedelijk dezelfde als de poort van Efräim.

2Kon 14:13 En Joas, de koning van Israël, greep Amazia, den koning van Juda, den zoon van Joas, den zoon van Ahazia, te Beth-semes, en kwam te Jeruzalem; en hij brak aan den muur van Jeruzalem, van de poort van Efraïm tot aan de Hoekpoort, vierhonderd ellen. (SV)

Bronpoort. De Bronpoort heet in de Statenvertaling Fonteinpoort.

Eerste poort. Zacharia voorzegt dat Jeruzalem 'verhoogd en bewoond' zal worden, van 'de poort van Benjamin' af, tot aan de plaats van 'de eerste poort', tot aan 'de Hoekpoort' toe. 

Zac 14:10 Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem; en zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats; van de poort van Benjamin af, tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de Hoekpoort toe; en [van] den toren van Hananeel, tot aan des konings wijnbakken toe. (SV)
De door Zacharia genoemde 'eerste poort' is waarschijnlijk een vroegere poort, die ten tijde van de profeet niet meer bestond. Hij spreekt immers van 'de plaats van' de eerste poort, de plaats waar de poort eerst was. Blijkbaar was de Hoekpoort ter plaatse van de eerste poort.

Efraïmpoort. De poort van Efraïm leidde naar het stamgebied van Efraïm en was daarom vermoedelijk aan de noord(west)zijde van de stad. Zie hierboven 'Ephraim Gate' links op de kaart Jerusalem of Nehemia.

Hoekpoort. Zacharia voorzegt dat Jeruzalem 'verhoogd en bewoond' zal worden, van 'de poort van Benjamin' af, tot aan de plaats van 'de eerste poort', tot aan 'de Hoekpoort' toe. 

Zac 14:10 Dit ganse land zal rondom als een vlak veld gemaakt worden, van Geba tot Rimmon toe, zuidwaarts van Jeruzalem; en zij zal verhoogd en bewoond worden in haar plaats; van de poort van Benjamin af, tot aan de plaats van de eerste poort, tot aan de Hoekpoort toe; en [van] den toren van Hananeel, tot aan des konings wijnbakken toe. (SV)
Zie hierboven 'Corner Gate' links op de kaart Jerusalem of Nehemia.

Mestpoort. De Mestpoort wordt ook Aspoort genoemd.

Oostpoort. Een bekende poort is de Oostpoort, volgens sommigen thans de Gouden Poort

Schervenpoort. In het boek van de profeet Jeremia is sprake van de Schervenpoort. Deze poort wordt nergens anders in de Bijbel zo genoemd. Vermoedelijk wordt de Mestpoort bedoeld.

Jer 19:2 Ga uit naar het dal Ben-Hinnom, dat [bij] de ingang van de Schervenpoort ligt, en predik daar de woorden die Ik tot u spreek,
(HSV)
Wachtpoort. Synoniem: Gevangenpoort, Gevangenenpoort.

Huidige poorten

De huidige muren van de oude stadskern zijn afkomstig uit verschillende bouwperioden. Zij werden in hun tegenwoordige vorm in 1542 herbouwd door de Turken onder leiding van sultan Suleiman de Grote. Deze muren hebben een omtrek van 4 km en zijn gemiddeld 12 meter hoog. Ze hebben 34 torens en 8 poorten: 

  1. de Herodespoort in de noordelijke muur;
  2. de Damascuspoort uit 1537;
  3. de Nieuwe Poort uit 1889;
  4. de Jaffapoort in de westelijke muur, uit 1530-1540.
  5. de Sionspoort in de zuidelijke muur, uit 1540;
  6. de Mestpoort uit 1538-1540;
  7. de Gouden Poort (vgl. Oostpoort) in de oostelijke muur;
  8. de Leeuwen- of Stefanuspoort uit 1538-1539;

De muren zijn vermeld op de volgende kaart van de oude stadskern:

Map of Jerusalem - the old city - EN.png

Meer informatie

De Poorten van Jeruzalem, op OudeSporen.nl. Auteur en jaar van uitgave onbekend. Bestandsformaat: pdf. 

Sion Blokland, Poorten van Jeruzalem (2008), op HervormdScherpenzeel.nl. Bestandsformaat: powerpoint.  

Jan Paul Spoor, De herbouw van de muren en poorten van Jeruzalem, artikel op OudeSporen.nl, 2010. Bestandsformaat: pdf. 

Jacob de Blaauw, Een overdenking over Nehemia: hoofdstuk 3, in: Uit het Woord der Waarheid, Winschoten, april ’84. Geestelijke uitleg van de poorten en hun herbouw.