Psalmen (boek)/Psalm 150

Uit Christipedia
Naar navigatie springen Naar zoeken springen
Oude Testament: Ge Ex Le De Jo Ri Ru 1Sa 2Sa 1Ko 2Ko 1Kr 2Kr Ezr Ne Es Job Ps Sp Pr Hgl Jes Jer Kla Eze Da Hos Joë Am Ob Jon Mi Na Hab Zef Hag Za Mal
Nieuwe Testament: Mat Mar Luk Joh Hand Rom 1Kor 2Kor Gal Ef Flp Col 1Th 2Th 1Tim 2Tim Tit Flm Heb Jak 1Petr 2Petr 1Joh 2Joh 3Joh Jud Opb

Psalmen (boek):


Psalm 150 wordt hieronder samengevat en/of een of meer passages worden becommentarieerd.

Ps 150:1 Hallelujah! Looft God in Zijn heiligdom; looft Hem in het uitspansel Zijner sterkte!
Ps 150:2  Looft Hem vanwege Zijn mogendheden; looft Hem naar de menigvuldigheid Zijner grootheid!
Ps 150:3  Looft Hem met geklank der bazuin; looft Hem met de luit en met de harp!
Ps 150:4  Looft Hem met de trommel en fluit; looft Hem met snarenspel en orgel!
Ps 150:5  Looft Hem met hel klinkende cimbalen; looft Hem met cimbalen van vreugdegeluid!
Ps 150:6  Alles, wat adem heeft, love den HEERE! Hallelujah!

Deze laatste van de psalmen is een opwekking God om te loven: waar Hem te loven (vers 1), waarom Hem te loven (vers 2), waarmee Hem te loven (verzen 3-5) en wie, wat Hem moet loven (vers 6).

Muziekvideo


Psalm 150 - Halleluja looft God in Zijn heiligdom, gezongen door het koor van het Bijbelinstituut België in 1977. Gepubliceerd door gebruiker Ali LageLanden op Youtube.com, 10 okt. 2017.