Rezin

Uit Christipedia

Rezin (= "stevig") ook geschreven Resin of Retsien, is in de Bijbel een naam die verwijst naar twee mannen. De bekendste is de Syrische koning Rezin, ten tijde van de koningen Jotham en Achaz van Juda.

Naam. De Hebreeuwse naam is רצין , Retsien,  en betekent "stevig" of "hard"[1] . De eigennaam komt in het Oude Testament 11x voor. Het Strongnummer is 07526. De naam verwijst naar:

1. de laatste vorst van het koningrijk Syrië-Damaskus. Hij regeerde van 754 — 732 vóór Christus[2].

900 — 800 v.C. < Israël 800 — 750 v.C.[3] > 750 — 700 v.C.
SallumZachariaAmosRezinHoseaJerobeam IIUzziaAmaziaBenhadadJoas (koning van Israël)JonaJoëlJoahazJoas (koning van Juda)Hazaël
800 — 750 v.C. < Israël 750 — 700 v.C.[4] > 700 — 650 v.C.
Berodach-BaladanSanheribBerodach-BaladanSargon IISalmaneserHizkiaHosea (koning)AchazPekahPekahiaJesaja (profeet)https://nl.wikipedia.org/wiki/PiyePulMichaJothamMenahemSallumZachariaRezinHoseaUzzia

Tot zijn eigen verderf gaf hij gehoor aan de uitnodiging van Pekah, koning van het tienstammenrijk Israël, om het rijk van Juda, thans door Achaz bestuurd, gezamenlijk te beoorlogen.

2Kon 15:37 In die dagen begon de HEERE Rezin, de koning van Syrië, en Pekah, de zoon van Remalia, op Juda af te sturen. (HSV)

Wel behaalden hun verenigde legers van Rezin en Pekah een en ander voordeel, maar de Assyrische koning Tiglath-Pilezer III, door Achaz te hulp geroepen, deed de kans van de oorlog keren. Rezin werd gedood, zijn rijk werd een prooi van de Assyriërs, zijn onderdanen werden in ballingschap weggevoerd. Ook voor Pekah had dit noodlottige gevolgen.

2. Rezin was ook de naam van een man van wie enige Nethinim (tempeldienaren) afstamden die met Zerubbabel uit de Babylonische ballingschap waren teruggekeerd.

Bronnen

P.J. Gouda Quint, Woordenboek des Bijbels, inzonderheid ten gebruike bij de Statenvertaling. Haarlem: De erven F. Bohn, 1866. Tekst van het lemma 'Rezin' is op 18 nov. 2017 verwerkt.

Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce. 

Voetnoten

  1. Hebreeuws-Nederlands Lexicon; op basis van Strong-coderingen. Onderdeel van de Online Bible, een uitgave van Importantia. Het is gebaseerd op het Engelstalige Online Bible Hebrew-Englisch Lexicon van Larry Pierce. 
  2. Volgens https://en.wikipedia.org/wiki/Rezin, geraadpleegd 18 nov. 2017.
  3. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).
  4. De jaartallen zijn meerendeels ontleend aan Bijbels ontstaansmodel; tijdbalk Masoreten (Stichting De Oude Wereld, 2009).